BME | VIK | Telefonkönyv | Oldaltérkép

Villamos Művek és Energiaátalakítók Csoport

Oktatás és kutatási tématerületek: Villamosenergia rendszerek, VER (erőművek, megújuló energiaforrások, hálózatok, alállomások, fogyasztók) állandósult és tranziens folyamatainak, együttműködésének, számítógépes és hagyományos üzemirányításának, mikroprocesszoros és hagyományos védelmeinek és védelmi rendszereinek, villamosenergia piaci és minőségi hatásainak diszciplinái, eszközei és módszerei idesorolva a szakterületet érintő interdiszciplináris szakterületeket (intelligens rendszerek, mérés, jelfeldolgozás, monitoring, megbízhatóság, környezeti hatás, VER EMC)

Villamos gépek, villamos hajtások, szabályozott villamos hajtások, szervo- és robothajtások, mikroszámítógépes hajtásirányítás, megújuló energetikai hajtások, járművek villamos gépei és hajtásai, méréstechnika, monitoring rendszerek, alkalmazott szupravezetés, mérnöki problémamegoldás, közvetlen energiaátalakítók, végeselemes számítás villamos gépes alkalmazásai.

1. Üzemirányítás, védelem, együttműködő energiarendszerek

 • Villamosenergia-rendszer üzeme és számítógépes üzemirányítása.
 • Villamosenergia-rendszer számítógépes modellezése, analízise és tervezése.
 • Együttműködő energiarendszerek.
 • Mikroprocesszoros -és hagyományos védelmek védelmi rendszerek.
 • Rendszerhelyreállítás, megbízhatóság.

2. Átmeneti és tranziens folyamatok

 • Elektromechanikus tranziensek, kis frekvenciájú rendszerközi lengések.
 • Elektromágneses tranziensek.
 • Tranziens folyamatok számítógépes modellezése.

3. Új irányzatok és technikák alkalmazása a villamosenergia rendszerben

 • Méréstechnika és jelfeldolgozás.
 • Diagnosztika és monitoring.
 • Intelligens rendszerek (fuzzy, neurális).
 • Villamosenergia piaci dereguláció. Villamosenergia minőség.
 • Teljesítményelektronika alkalmazása a villamosenergia rendszerben.
 • Villamosvasúti táplálási rendszerek.
 • Távközléstechnikai alkalmazások villamosenergia hálózatokon.
 • Elektromágneses összeférhetőség (EMC) VER vonatkozásai.
 • Környezetvédelem.
 • Megújuló energiaforrások integrálása.
 • Kiserőművek hálózati üzeme.

4. Hagyományos és nem hagyományos villamos energiaátalakítók

 • Hagyományos és nem hagyományos energiaátalakítók és alkalmazásaik.
 • Állandómágnesek és szupravezetők alkalmazásai.
 • Számítógéppel segített mérnöki problémamegoldás új termékek fejlesztésére.
 • Végeselemes módszerek alkalmazása tervező és ellenőrző számításokra.

5. Szabályozott villamos hajtások

 • Villamos hajtásokban alkalmazott teljesítményelektronika.
 • Mikroszámítógépes hajtásirányítás.
 • Feszültséginverteres hajtások (impulzusszélesség modulációs módszerek, áramvektor szabályozások).
 • Szervo- és robothajtások (nyomaték, fordulatszám, pozíció és sensorless szabályozások).
 • Energiatakarékos, hálózatbarát és megújuló energetikai hajtások.
 • Járműhajtások és járművillamosság.
 • Robusztus soft-computing hajtásszabályozások.

6. Diagnosztika és monitoring villamos gép- és hajtásrendszerekben

 • Adott elektromechanikai átalakító rendszer optimális diagnosztikáját és monitoringját biztosító szakértői tudásbázis kidolgozása, különös tekintettel a Park-vektoros méréstechnika által biztosított lehetőségekre.
 • Szakértői tudás által igényelt állapotjellemzők méréstechnikája.
 • Mért értéksorozatok számítógépes kiértékelési módszerei.
 • Döntéstámogatás (üzemeltetés, hibafeltárás, megelőző karbantartás).