BME | VIK | Telefonkönyv | Oldaltérkép

Gyászolunk!

2021. július 25.

Rácz László 1957-ben szerzett villamosmérnöki diplomát a Műegyetemen. Először a HÁTERV, Villamos Hálózat Tervező Vállalatnál dolgozott. 1961-től a BME Villamos Művek tanszékén tevékenykedett, először tanársegédként, majd később különböző magasabb beosztásokban. Egy ideig másodállásban az Országos Villamos Teherelosztó Központban is dolgozott. „Villamosenergia rendszerek tranziens stabilitási vizsgálatának módszerei” című disszertációjával 1966-ban a műszaki tudomány kandidátusa fokozatot nyert el. Kutatási témája továbbra is a villamosenergia rendszerek stabilitása volt. Több szakcikket publikált, tankönyvek társszerzője volt. Öt nyelven beszélt. Nyelvtudása révén több ízben oktatott külföldön. Először 1979 és 1981 között Venezuelában, UNESCO kötelékben, nemzetközi szakértő kollégákkal az ottani műszaki egyetem alapításában vett részt. Ott spanyolul adott elő. Dr. Bókay Bélával közösen írt, „Villamosenergia rendszerek stabilitása” című szakkönyvük 1980-ban jelent meg a Műszaki Könyvkiadónál. Ennek a bővített, angol nyelvű változata „Power system stability” címmel 1988-ban jelent meg a neves Elsevier (Amsterdam, New York) kiadónál. Ezt a könyvet ő fordította le angolra. 1988‑ban készített, villamosenergia-rendszerek stabilitása témájú disszertációjával a műszaki tudomány doktora címet nyerte el. 1984 és 1992 között ugyancsak UNESCO megbízatással Burundi fővárosának egyetemén (Université du Burundi, Bujumbura, Faculté des Sciences Appliquées) professzorként oktatott. Itt franciául adott elő. Ezekről az előadásairól „Nagyfeszültségű hálózatok számítása, védelme és szabályozása” címmel az az egyetem 1988-ban francia nyelvű jegyzetet adott ki. Tanítványai itt nagyon szerették, ide mindig visszavágyott. Hazatérése után először Budapesten, majd Szombathelyen élt visszavonultan. Krónikus betegségét nagy türelemmel viselte, 2021 július 7-én, 87 éves korában hunyt el. A nagy tudású szakember emlékét volt kollégái szeretettel megőrzik.

Nyugodjék békében.

Tüdős Tibor, Dr. Varjú György, Dr. Sebő István