BME | VIK | Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN

Gyászolunk!

2021. április 1.

Búcsúzunk!

Prikler László

Megrendülve tudatjuk, hogy a Villamos Energetika Tanszék oktató-kutató kollégája, Prikler László 59 éves korában 2021.03.30-án váratlanul elhunyt.

Prikler László 35 éve lépett be a Tanszék oktatói kötelékébe, mint első és egyetlen munkahelyére. Szakterülete kezdetektől a villamosenergia-rendszerek elektromágneses tranziensei volt, amelyeket kutatta és oktatta a tőle megszokott maximalizmussal és precizitással. Szakterületén ismert és elismert mind hazai, mind nemzetközi szinten. Széles látóköre révén a szűkebb szakterületén kívül eső tématerületekkel is szívesen foglalkozott. Igazi alkotó mérnöknek, kiváló tanárnak, nagyszerű embernek ismerhettünk meg. Előadásain keresztül fizikai szemléletet, logikus és mérnöki gondolkodásmódot, modellezési készséget lehetett tanulni.

Meghatározó szerepe volt a villamosenergia-rendszerekben adódó tranziens problémák kutatásában, megoldásában, üzembehelyezési méréseiben, a vezérelt megszakítóműködtetés elveinek és alkalmazásának, ennek gazdasági vonatkozásainak (pl. transzformátorok bekapcsolási áramlökésének csökkentése, visszakapcsolás sikeressége) előmozdításában, túlfeszültségvédelem területén a légszigetelésű és tokozott gázszigetelésű alállomások szigeteléskoordinációjában, az átviteli- és az elosztóhálózatok szigeteléskoordinációjában, valamint védelmek tranziens körülmények közötti tesztelésében, hálózati üzemzavarok okainak feltárásában és több száz, egyéb ipari munkában és kutatásban.

Büszke volt, hogy a Tanszéken dolgozhatott.

Hálásak vagyunk azért, hogy kollégái, barátai lehettünk. Emberi nagyságával is példakép marad számunkra. Örökségül hagyta nekünk becsületességét, következetességét, segítőkészségét. Mindig tiszta elvek mentén élt és gondolkodott, érdekeknek, hatalmaknak nem hajlott meg. Másoknak való segítséget a maga érdekei elé helyezte.

Hálás szívvel köszönjük mindazt, amit Tőle és általa kaptunk, hogy Tanszékünk meghatározó, alkotó személyisége volt, hogy értünk is volt.

A fájdalom, melyet az elvesztése jelent, egyben felhívás is ennek az örökségnek a megőrzésére.

Nyugodj békében, Priki!

 

Ladányi József

tanszékvezető

2021.04.01.