Dr. Raisz Dávid

magyar
Dr. Raisz Dávid
Személyes adatok / Personal details

Születési idő: 

1977/02/23

Iroda: 

V1 ép. 4.em 412.

Telefon: 

(+36 1) 463 3025
Beosztás / Title
 • Egyetemi docens
Szakterület / Field of Science

Szakterület / Field of science: 

 • Villamosenergia piacok összekapcsolása
 • Mesterséges intelligencia alkalmazásai és optimalizálási eljárások a villamosenergia rendszerben
 • Villamosenergia minőség, aktív felharmonikus szűrés, hibahely meghatározás
 • Villamos ívkemencék modellezése, szimulációja
 • Smart Metering, fogyasztók vezérlése

Szakmai eredmények / Scientific results: 

 • Földzárlati hibahely mérő és maradékáram kompenzáló berendezés vezérlő, méréskiértékelő szoftvere (Köf kompenzált hálózatok 1FN zárlati helyének meghatározására)
 • Kisfeszültségű hálózatok veszteségeinek kisszámú méréseken alapuló pontos meghatározása
 • Vezérelt fogyasztói modellek és vezérlési időprogramok különböző célfüggvények szerinti optimális meghatározása
Végzettségek / Diplomas
Év / YearVégzettség / EducationIntézmény / Institution
2000
Okl. villamosmérnök
BME Villamosmérnöki Kar
2011
PhD
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Nyelvek / Languages
Nyelv / LanguageOlvasás / ReadingÍrás / WrintigBeszéd / SpeakingMédia / Media
Angol
Felső / Advanced
Közép / Intermediate
Felső / Advanced
Igen / Yes
Német
Felső / Advanced
Felső / Advanced
Felső / Advanced
Igen / Yes
Spanyol
Alap / Basic
Alap / Basic
Alap / Basic
Nem / No
Munkahelyek / Jobs
Munkavégzés ideje / Date of jobMunkahely / WorkplaceBeosztás / Function
2003 - 2006
BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
Egyetemi tanársegéd
2006 - 2008
BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
Tudományos segédmunkatárs
2008 - 2011
BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
Egyetemi adjunktus
2011
BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
Egyetemi docens
2017
RWTH Aachen University - E.ON Energy Research Center
PostDoc
Publikációk / Publications
Oktatási / Education

Önálló laboratórium, TDK, szakdolgozat, diplomaterv témavezetés.

Alapképzés

 • Villamos Energetika előadás és gyakorlatvezetés (magyar és német nyelven, VIVEA207)
 • Elektrotechnika laborvezetés (VIVEA201)

Önállóan indított választható tárgyak

 • Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek (VIVEAV56, Excel+VBA és Matlab készségfejlesztés)
 • Energiahatékonyság a gyakorlatban (VIVEAV78)

Szakirányú képzés

 • Intelligens villamosenergia rendszer (MSc, VIVEM367)
 • Villamosenergia-rendszerek laboratórium I. (MSc, VIVEM267)
 • Villamosenergia-rendszerek laboratórium II. (MSc, VIVEM318)

Korábban:

 • Elosztóberendezések és védelmek előadás (VINF5043)
 • Szimuláció és tervezés előadás (VIVM5112)
 • Elosztott energetika rendszerek informatikája előadás (VIVEM502)
 • Energiaátalakító Rendszerek Főszakirány Laboratórium III. (VIVG4046)
 • Villamosenergia Rendszerek Főszakirány Laboratórium IV. (VIVM5041)
 • Villamosenergia Rendszerek Főszakirány Laboratórium III. (VIVM4080)
 • Energetikai Informatika Mellékszakirány Labor II. (VIVM5113)
 • Villamosenergia Menedzsment Mellékszakirány Labor II.
 • Elosztott energetika rendszerek informatikája labor (VIVEM503)

Nyelvi képzés

 • Német Villamosmérnöki speciális szaknyelvi ismeretek, évi egy előadás


 

Témavezetés / Thesis consultant: 

Cím / TitleKépzés / EducationLetöltés / Download
Elosztóhálózati transzformátorok egyes üzemviteli kérdéseinek vizsgálata
Villamosmérnök, MSc
Kisfeszültségű hálózatok veszteségeinek tudásalapú modellezés
Villamosmérnök, MSc
Kisfeszültségű hálózatok veszteségcsökkentési módszereinek összehasonlítására alkalmas szoftver készítése
Villamosmérnök, MSc
Kisfeszültségű és ipartelepi hálózatok villamosenergia minőségének vizsgálatára alkalmas szoftver készítése
Villamosmérnök, MSc
A MOL Rt. Dunai Finomítójának ellátását biztosító tranyszformátorok terhelésének kiegyenlítése főelosztók optimális átcsoportosításával
Villamosmérnök, MSc
Távvezeték paraméterek mérések útján történő pontosítása
Villamosmérnök, MSc
Tudományos tevékenység / Scientific activity

Tudományos rendezvények / Scientific events: 

Tudományos rendezvények szervezése:

2015. szeptember: a Budapesten rendezett DEMSEE'15 konferencia szervezője, elnöke

2003 október: a Kőszegen megrendezett “7. Workshop Oberschwingungen und Flicker” konferencia megszervezése
2002 augusztus: BME-n megrendezett “IEEE Postgraduate Power Conference” megszervezése

 

Kutatási projektek / Research projects: 

 • A villamosenergia rendszerérdek közvetítésének árszabályozási lehetőségei, különös tekintettel a vezérelt, külön mért tarifakategória szerepére és az alkalmazott zónaidőkre
 • Földzárlati maradékáram harmonikus-tartalmának csökkentése
 • Egy áramszolgáltatói Teljesítmény Gazdálkodási Rendszer (TGR) vizsgálata a liberalizált piac követelményei szerint; a meglévő eszközpark (HKV, RKV) kihasználtságának fokozása
 • A műszaki hálózatveszteség okainak elemzése; veszteségek csökkentési lehetőségeinek vizsgálata elsősorban a kisfeszültségű hálózati diagnosztika és karbantartás hatékonyságának javításán keresztül
 • Áramszolgáltatói regionális elosztói menetrend készítési metodikájának optimalizálása; terhelésbecslő szoftver fejlesztése
 • Középfeszültségű szabadvezeték hálózat földzárlati hibahelyének behatárolása, mérése és modellezése
 • Turbina - turbina szabályozó, szinkrongép – gerjesztés szabályozó + PSS valamint hálózat digitális számítógépi szimulációs modellje
 • „Lengés kiértékelő” szoftver készítése lassú teljesítménylengések és frekvenciaváltozások mérésekor keletkezett eredmények szemléltetésére
 • Energiahatékonysági vizsgálatok és elemzések (gépjárműipar beszállítóinak gyártelepein, bevásárlóközpontokban)Megengedett fogyasztói zavartatás mértékének meghatározása; a feszültségletörés irány érzékelése
 • Hálózatok megbízhatóságalapú vizsgálata
 • Ipari nagyfogyasztók folyamatos villamosenergia ellátási igényeinek teljesítésére vonatkozó szakértői rendszer kidolgozása

Projekt témavezető:

 • DEFL/EP túláramvédelem és DRL2/EP csillagponti kompenzáló tekercs hangoló automatika EMC vizsgálata
 • A T-Mobile Rt. állomásaiba az Ericsson Magyarország által telepített 3G berendezések bekapcsolási áramlökéseinek mérése
 • Villamosenergia minőség mérések egységes adatfeldolgozására alkalmas módszer kifejlesztése
 • Rendszerirányítók közötti kompenzáció (ITC) elszámolási modelljének imlementálása
 • Villamosenergia piacok szimulációja, piacösszekapcsolás modellezése (2010-től, több megbízás)
 • EON AG (EIC) – EON HU – BME: Ripple Control in Terms of Smart Metering (2012 June - 2013 August)
 • EON AG (EIC) – EON HU – BME: New approaches regarding MV network structure & operation (2012 June - 2013 March)
 • Villamos energia piac modellezés, szimuláció és kísérleti rendszer fejlesztése kooptimalizációs eljárások kutatásával (tudományos vezető; partner: MAVIR Zrt., GOP-2011-1.1.1; 2013-2015)
 • A BME Kutatóegyetemi programjában a FE-P6-T3 alprojekt vezetője (A magyar szervezett villamosenergia piac integrációjának stratégiája)
 • A BME Kutatóegyetemi programjában a FE-P7-T1 alprojekt vezetője (Elosztóhálózati veszteség-menedzsment)

Egyéb projektek

 • Multiágens alapú villamosenergia piac szimulátor fejlesztésének koordinálása
Tisztségek, szakmai szervezetek / Titles, organization mamberships
Tagság ideje / Date of membeshipSzervezet / OrganizationPozíció / Position
IEEE
Szervezeti tagság (Member)
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Szervezeti tagság
VDE
Szervezeti tagság
2009 - 2012
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Kari Tanács Tagja
2011 - 2013
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
A kari Minőségbiztosítási Bizottság elnöke
2011 - 2014
BME Villamos Energetika Tanszék
Tanszékvezető-helyettes
2013
Fasori Evangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesülete
Elnök
2016
CIGRÉ
Tag, a Magyar Nemzeti Bizottság titkára
Díjak / Awards
Év / YearMegnevezés / AwardIntézmény / Institution
1999
TDK konferencia: 1. és 2. helyezés
1999
MÖB ösztöndíj
TU Graz
2001
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
2002
Siemens Doktoranduszi Ösztöndíj
2004
MVM Ösztöndíj fiatal oktatók-kutatók részére
2005
MVM Ösztöndíj fiatal oktatók-kutatók részére
2006
MVM Ösztöndíj fiatal oktatók-kutatók részére
2007
E.On Scientific Award ösztöndíj
2008
E.On Ösztöndíj Fiatal Oktatók-Kutatók részére
2009
OKM Deák Ferenc Ösztöndíj
2014
Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj
2015
Csáki Frigyes Díj
Magyar Elektrotechnikai Egyesült
Nemzetközi kapcsolatok / International relationships

Alkalmanként felkért bíráló az alábbi konferenciákon, folyóiratoknál:

 • IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
 • 8th International Conference on the European Energy Market
 • felkért bíráló és szekcióelnök: ICREPQ 2013
 • Acta Polytechnica Hungarica
 • IET Generation, Transmission, Distribution
 • Periodica Polytechnica
 • Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science Guest Editor (Vol. 59, No. 3, 2015)
 • Central European Journal of Operations Research
 • Internation Youth Conference on Energy (IYCE)

Nemzetközi konferencia bizottsági tagságok:

 • ICREPQ, 2013 óta: International Scientific Committee
 • International Conference on Electric Power Quality and Supply Reliability, International Conference Committee
 • DEMSEE International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe, Intl.Steering Committee
 • Chair of the 10th Jubilee International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South Eastern Europe (DEMSEE)

Lényeges együttműködések, szakmai kapcsolatok:

2013 óta: Tagja a VDE ETG „Strom im Wärmemarkt” Task Force-nak, amelynek feladata a megújuló energiaforrásokból származó, változó intenzitással rendelkezésre álló energia és a hőpiac (távhő, hőszivattyúk, hűtési rendszerek) lehetséges szinergiáinak vizsgálata.

2012-ben két külföldi doktori értekezés bírálata.

Meghívott előadó a MEE társszervezetének, a VDE-nek a csillagpont-kezelésről tartott 2011-es erfurti és 2014-es nürnbergi szakmai konferenciáin (STE2011 és STE 2014).

2002-2004: Jelátalakítók és on-line monitoring rendszerek nagyfeszültségű mozgó berendezések elmozdulásának mérésére, RO-4/2002, ICMET-Craiova, Románia

Hosszabb tanulmányutak, vendégoktatói és/vagy vendégkutatói meghívások:

1999-2001: diplomamunka írása ill. vendégkutató a Grazi Műszaki Egyetemen (Institut für Elektrische Anlagen, Technische Universität Graz)