Villamosenergia-rendszerek

magyar
Részletek

Tantárgy

Hírek

Vizsgára bocsátás feltétele legalább 2-es osztályzatú zárthelyi és a gyakorlatok legalább 70%-án (felfelé kerekítve!!) való részvétel (Idén 7 alkalomból legalább 5!!).

Elsőre és csak elsőre sikeres ZH-t és írásbeli vizsgát író hallgatókat a vizsgajegy kiszámításakor többletpontokkal honoráljuk, amely az alábbi metódus szerint kerül kiszámításra: Pluszpont = (ZHpont + EAreszvetel)*0,2 ha ZHpont > 20 és EAreszvetel > 10. Ahol ZHpont a félévközi ZH-n elért pontszám (legalább 21 pont, max. 50 pont)

EAreszvetel pedig a látogatott előadások száma az előadásokon vezetett katalógus alapján, ha a hallgató legalább az előadások felén részt vett. A feltételek teljesítése esetén legalább 6 és legfeljebb 14 Pluszpont szerezhető a félév során, amit a vizsgajegy kiszámításánál az írásbeli vizsgán szerzett pontokhoz való hozzáadással veszünk figyelembe. A pluszpontokat lásd az Eredmények fül alatt.

Villamos energetika szakirány Energetikai mérnök BSc hallgatóknak.

Szakirány gazda: Villamos Energetika Tanszék

Szakirány bemutató előadás diái: https://vet.bme.hu/sites/default/files/tantargyi_fajlok/Szakirany_bemutato_2013.pdf(http://vet.bme.hu/hirek/energetika-szakirany)

A Villamos energetika szakirány lehetőséget teremt a villamosenergia-rendszerek tervezésével, üzemeltetésével, védelmi és irányítási rendszereivel, a hagyományos és megújuló energiákkal kapcsolatos technológiák és vizsgálati módszerek ismeretanyagának elsajátítására. Tárgyaink betekintést adnak a smart hálózatok, az okos, az elektromobilitás és az elosztott energiatárolás aktuális kérdéseibe.

Házi feladat beküldése: