Villamos energetika

magyar
Részletek

Tantárgy

Hírek

2019 tavasz - FONTOS tudnivalók a számonkérésekkel (zh, pótzh, elővizsga, vizsga) kapcsolatban

pótZH terem beosztás (2019.04.11.):

Q-I terem:  mindenki számára

IMSc feladatot a felügyelő tanártól kell elkérni, ha valaki szeretné megoldani.

Teremhez érkezés 18:00-kor!!  Kezdés 18:15-kor!!

Információ:

 1. A számonkérés során az alábbiak használata megengedett:
  • Írószer
  • Egy zsebszámológép (Ez nem tartalmazhat tárolt képletet, ábrát, szöveget... Mobiltelefon használata nem megengedett, kikapcsolt állapotban kérjük a táskában hagyni)
  • Fentieken kívül semmilyen más segédeszköz nem használható! 
 2. A számonkérés során mindenki előtt legyen kikészítve a személyazonosság ellenőrzésére alkalmas fényképes igazolvány (személyi- vagy diákigazolvány, jogosítvány, útlevél…).
 3. Mindenki a számára kijelölt terembe menjen, ezt ellenőrizzük!
 4. Érkezés a kijelölt teremhez a számonkérés kezdete előtt 15 perccel! (Telefon kikapcsolva a táskában. Számológépet tokjából kivenni, tok a táskában marad. Táskák a terem szélén, kabátok a fogasokon.) A zh kihirdetett időpontja 8:15-9:45, ez a „tiszta”, munkára fordítható időt jelenti; érkezés 8:00-kor a teremhez, elhelyezkedés, tájékoztatások 8:15-ig, beszedés 9:45-kor.
 5. Aki a kezdés után több mint 10 percet késik, nem vehet részt a számonkérésen.
 6. Minden lapra kérjük felírni: név, neptun kód, terem, ülőhely.
 7. Lapok egymáson, nem szétteregetve!
 8. Kérjük, hogy olvashatóan írjanak, a saját érdekükben. :-)
 9. Az eredmények általában két munkanapon belül felkerülnek a tárgy web oldalára (vizsgák esetén mindenképpen a meghirdetett szóbeli előtt).
 10. A zh-n/vizsgán 50 pont szerezhető. Osztályozás: 40% alatt: 1, 40..54%: 2, 55%-69%: 3, 70%-84%: 4, 85%-tól: 5. A Zh-n, pótZh-n 5 (+ 1 IMSc) nagyfeladat lesz, beugró nélkül.
 11. A zh-n, pót zh-n és a vizsgákon plusz feladatért 15-15 IMSc pont szerezhető, annak, aki e nélkül is elérte az 5-ös szintet. Minden hallgató szerezhet IMSc pontokat. 
 12. Ha bármely feladat eredménye kisebb, mint a feladatra adható összpontszám 40%-a, akkor az a feladat automatikusan 0 pontot ér. Zh-n, pót ZH-n és vizsgán egyaránt érvényes!
 13. Vizsgákon 50 pont szerezhető. Osztályozás: 40% alatt: 1, 40..54%: 2, 55%-69%: 3, 70%-84%: 4, 85%-tól: 5. 5 (+ 1 IMSc) nagyfeladat lesz, beugró nélkül.

 

 

A kurzusok felvételéről

Kérjük, hogy azok a hallgatók, akik a gyakorlati követelményeket már teljesítették, az "_OK" kódú kurzusokat vegyék fel! (Ha nincs aláírásuk.) Nekik a gyakorlati követelményeket nem kell újra teljesíteniük, ez a gyakorlat nem lesz megtartva. Ha mégis be szeretnének járni egy gyakorlatra, akkor ennek módját majd a tárgyfelvétel lezárulta után egyeztetjük.

Kérjük, hogy azok a hallgatók, akik a labor követelményeket már mind teljesítették, az "_OK" kódú laborkurzusokat vegyék fel! (Ha nincs aláírásuk.) Nekik a labor követelményeket nem kell újra teljesíteniük, nem kell mérésekre járniuk.

Kérjük, hogy a kurzusfelvételeket ennek figyelembe vételével végezzék!

A gyakorlatokról

Kedves Hallgatók!

A gyakorlatok anyagait és a kapcsolódó tudnivalókat a Gyakorlat fülön találják.

A TVSZ szerint a gyakorlatok legfeljebb 30%-áról hiányozhatnak, vagyis a hét gyakorlatból legalább öt alkalommal jelen kell lenniük. Több hiányzás esetén aláírás nem adható!

Kérjük, hogy a gyakorlatokra készüljenek, mert minden gyakorlat elején egy "beugró" dolgozat megírására kerül sor, 5-10 perc időtartamban.

Az első gyakorlaton az "Alapozó segédlet" (+ kiegészítés) anyagából fognak beugrót írni.

A gyakorlatokon írt kis zh-k (beugrók) 1-1 pontot érnek. Osztályozás: 0 (van benne hiba) vagy 5 (hibátlan). A meg nem írt dolgozatok eredményét 0-nak tekintjük. Az ellenőrző dolgozatokból a 3 legjobb eredményének átlagát képezzük, ennek legalább elégségesnek kell lennie. Ebből következik, hogy legalább két beugrót hibátlanul kell teljesíteni a félév folyamán!

A hibátlanul megírt beugrók után 1-1 plusz pontot hozzáadunk az írásbeli vizsga végső pontszámához (ha annak eredménye enélkül is legalább kettes)!

A laborokról

Minden hallgatónak 3 mérése lesz a félév során, azon a napon, amelyik napra a tárgy laborkurzusát felvette.

A három mérés azonosítója: NFLTVM és VGM.

Az NFL és a VGM mérések esetén a gyülekezőhely a V1. épület földszinti aula, a TVM mérés esetén pedig a V1. épület 4. emelete.

Kérjük, hogy 5 perccel a mérés kezdete előtt legyenek a gyülekezés helyszínén !

A mérésekhez a felkészülési anyagok letölthetők a "Mérések" fülön (ld. "Letölthető dokumentumok" az oldal alján).

Aki egy vagy több labort korábbi év(ek)ben már teljesített, annak azokat nem kell megismételni, csak a még esetleg hiányzó mérést kell pótolnia.

A mérések időrendi beosztását és a Mérőcsoportok névsorát a "Mérések" fülön találják.

Pót-pótzh, vizsgák

  Írásbeli Megtekintés és szóbeli* Vizsga előtti konzultáció
  Napja Időpontja Terem Napja Időpontja Terem Napja Időpontja Terem
PPZH     E1B            
Elővizsga**   10:00-12:00   17:00-18:00 V1.109   10:00-11:00 V1.404
1   10:00-12:00 E1B   17:00-18:00 V1.404   10:00-11:00 V1.109
2   10:00-12:00 E1B   17:00-18:00 V1.404   10:00-11:00 V1.404
3   10:00-12:00 IB028   17:00-18:00 V1.404   10:00-11:00 V1.109
4   10:00-12:00 IB028   17:00-18:00 V1.404   10:00-11:00 V1.404

* Szóbeli: nem kötelező. Aki az írásbelin az ott kapott pontszámai alapján majdnem 3-ast, majdnem 4-est vagy majdnem 5-öst ért el, az a szóbelin javíthat.

** Elővizsgázni CSAK az jöhet, aki a zárthelyin (nem a pótzh-n) legalább jó (4) eredményt ért el.

Házi feladat beküldése: 

Hozzászólások