Váltakozó áramú rendszerek

magyar
Részletek

Tantárgy

Hírek

 

Villamos Energetika Tanszék

 


VIVEMA13 Váltakozó áramú rendszerek

2018-19. tanév II. félév

Az előadások ideje, helye:


Hétfő: 14:15-17 QBF13 tanterem

 


 

A 2018-19/2 félév heti beosztása


Az 1. zárthelyi dolgozat

időpontja április 3-án, szerdán 18.15-kor,
helye IB 028-as terem.


Az 1. pótzárthelyi dolgozat

időpontja április 17-én, szerdán 16.15-kor,
helye E 1 C tanterem.


A 2. zárthelyi dolgozat

időpontja május 15-én, szerdán 18.15-kor,
helye IB 028-as terem.


A 2. pótzárthelyi dolgozat

időpontja május 22-én, szerdán 10.15-kor,
helye E 1 A tanterem.


A pót-pótzárthelyi dolgozat

időpontja május 24-én, pénteken 10.15-kor,
helye V1 404 tanterem.


Előadásvázlatok

A Park-vektoros számítási módszer elve és alkalmazása

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A ferromágneses anyagok jellemző tulajdonságai, a mágneses körök számítási elvei

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek

Szupravezetők, a mágneses tér hatása a szupravezetőkre

Házi feladat beküldése: