Váltakozó áramú rendszerek

magyar
Részletek

Tantárgy

Hírek

 

 

 

 

 

 

 

Villamos Energetika Tanszék

 


VIVEMA13 Váltakozó áramú rendszerek

2019-20. tanév II. félév

Az előadások ideje, helye:


Hétfő: 14:15-17 QBF13 tanterem

 


 

A 2019-20/2 félév heti beosztása

 


Az 1. zárthelyi dolgozat

időpontja április 8-án, szerdán 18.15-kor.


Az 1. pótzárthelyi dolgozat

időpontja április 24-én, pénteken 14.15-kor.
Regisztráció a NEPTUN jelentkeztetőben!


A 2. zárthelyi dolgozat

időpontja május 20-án, szerdán 18.15-kor.


Előadásvázlatok

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A ferromágneses anyagok jellemző tulajdonságai, a mágneses körök számítási elvei

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek

Szupravezetők, a mágneses tér hatása a szupravezetőkre

A Park-vektoros számítási módszer elve és alkalmazása

 

Házi feladat beküldése: