Smart Grid laboratórium

magyar
Részletek

Tantárgy

Hírek

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Hartmann Bálint, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék, hartmann.balint@vet.bme.hu

 

Órarendi időpont:

Szerda 8:15 – 12:00, lásd részletes beosztás

 

Követelmények:

  • A szorgalmi időszakban
    • Felkészülés a laboratóriumi mérésekhez összeállított segédanyagokból
    • Aktív részvétel a laboratóriumi foglalkozásokon
    • A mérések, számítógépi vizsgálatok eredményeinek dokumentálása jegyzőkönyv formában
    • Legfeljebb két mérés pótolható a pótlási héten különeljárási díj ellenében.

 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

A mérési útmutatók elérhetők a tárgy honlapján.

Házi feladat beküldése: