Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése

magyar
Részletek

Tantárgy

Hírek

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Raisz Dávid, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék, raisz.david@vet.bme.hu

 

Oktatók:

Csatár János, doktorjelölt, Villamos Energetika Tanszék, csatar.janos@vet.bme.hu

Dr. Hartmann Bálint, egyetemi adjunktus, Villamos Energetika Tanszék, hartmann.balint@vet.bme.hu

Prikler László, egyetemi tanársegéd, Villamos Energetika Tanszék, prikler.laszlo@vet.bme.hu

 

Előadások:

Hétfő 8:25 – 9:55 (V1 109), Kedd 10:15 – 11:45 (V1 109)

 

Követelmények:

  • A szorgalmi időszakban
    • 1 zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése
    • önálló tervezési feladat (házi feladat)
    • aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon (70%)

 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

A tantárgyhoz kapcsolódó segédanyagok elérhetők a honlapon

 

2017. február 1. A tavaszi félév előzetes ütemezése az alábbiak szerint alakul:

HÉT DÁTUM TÉMA ELŐADÓ
1 február 6. H Elosztóhálózatok tervezésének szempontjai, követelményrendszere, lépései. Hosszú távú prognózisok és hálózatfejlesztési tervek PL
1 február 7. K Szabvány- és engedélyeztetési környezet, követelmények PL
2 február 13. H A VET számítógépi modellezésének elvei, rendszer elemek modellezése és paraméterezése HB
2 február 14. K Számítógépes gyakorlat: 120 kV/KÖF + 1 KIF vonal alaphálózat felépítése, NEPLAN gyakorlati használata, oktatói demonstráció  
3 február 20. H  Szimulációs feladatok elméletének bemutatása (load-flow, zárlatszámítás, stb.) PL
3 február 21. K Megbízhatóság, rendelkezésre állás és szolgáltatás-minőség követelményei, szabályozása CSJ
4 február 27. H Megbízhatóság, rendelkezésre állás és szolgáltatás-minőség követelményei, szabályozása CSJ
4 február 28. K

Számítógépes gyakorlat: HF tervezési gyakorlat

8-12 óra között bontott csoportokban!

 
5 március 6. H Hálózati és alállomási topológiák rendelkezésre állása CSJ
5 március 7. K Feszültségletörés, mint minőségi probléma (definíció, mérés, kiértékelés), egyszerű számítási feladatok HB
6 március 13. H Feszültségletörés kompenzálása, zárlati áram korlátozása PL
6 március 14. K Gyakorlat: feszültségletörés PL
7 március 20. H A zárlati áram befolyásolása, a csillagpont földelés megválasztásának kérdésköre. CSJ
7 március 21. K A zárlati áram befolyásolása, a csillagpont földelés megválasztásának kérdésköre. CSJ
8 március 27. H Hibahely behatárolás gyakorlata (TMOK-k, recloser-ek alkalmazásai, egyéb intelligens módszere), kábeles hálózatok, reflexiómérés CSJ
8 március 28. K Gyakorlat: csillagpontkezelés kérdései (alul- és túlkompenzálás, aszimmetrikus eset, kihelyezett kompenzálás) PL
9 április 3. H ZÁRTHELYI  
9 április 4. K Új szélpark létesítésének műszaki korlátai, hálózatbővítés, költségek PL
10 április 10. H Kiserőművek és HMKE hálózati csatlakoztatása, illetve hatásai a feszültség minőségre HB
10 április 11. K Gyakorlat: kiserőművek és HMKE hálózati csatlakoztatása, hálózati visszahatások HB
11 április 17. H HÚSVÉT nyúl
11 április 18. K Energiatárolás és elektromobilitás hálózati integrációja HB
12 április 24. H Villamosenergia-management. Irányítás és információ technológia alkalmazások és fejlesztések HB
12 április 25. K Gyakorlat: energiatárolás és elektromobilitás hálózati integrációja HB
13 május 1. H PÜNKÖSD  
13 május 2. K Intelligens elosztóhálózatok érzékelő és beavatkozó elemei PL
14 május 8.  H A fogyasztói és termelői viselkedés befolyásolása PL
14 május 9.  K Számítógépes gyakorlat: HF tervezés konzultáció  

 

 

Házi feladat beküldése: