Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése

magyar
Részletek

Tantárgy

Hírek

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Hartmann Bálint, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék, hartmann.balint@vet.bme.hu

 

Oktatók:

Csatár János, tanszéki mérnök, Villamos Energetika Tanszék, csatar.janos@vet.bme.hu

Dr. Hartmann Bálint, egyetemi adjunktus, Villamos Energetika Tanszék, hartmann.balint@vet.bme.hu

Prikler László, egyetemi tanársegéd, Villamos Energetika Tanszék, prikler.laszlo@vet.bme.hu

 

Előadások, gyakorlatok:

Hétfő 10:15 – 11:45 (V1 109)

Páratlan heteken kedd 10:15 – 11:45 (V1 109)

 

Követelmények:

  • A szorgalmi időszakban
    • 1 zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése
    • önálló tervezési feladat (házi feladat)
    • aktív részvétel a gyakorlati foglalkozásokon (70%)

 

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

A tantárgyhoz kapcsolódó segédanyagok elérhetők a honlapon

2019. január 31. A tavaszi félév előzetes ütemezése a "Tananyagok" fülön a Kurzusterv_2019 fájlban.

 

Házi feladat beküldése: