Tantárgyak

Címnövekvő sorrend Tárgykód Képzés Képzéstípus Szakirány
Zaj-rezgés és elektromos mágneses védelem VIVEA021 Környezetmérnöki képzés BSc
Villámvédelem VIVEJV63 Választható tárgyak
Villamosság élettani hatásai VIVEAV07 Választható tárgyak
Villamosenergia-rendszerek laboratórium 2 VIVEMB00 Villamosmérnök MSc Villamosenergia-rendszerek specializáció
Villamosenergia-rendszerek laboratórium 1 VIVEMA06 Villamosmérnök MSc Villamosenergia-rendszerek specializáció
Villamosenergia-rendszerek II. VIVMD289 Villamosmérnök Doktori tárgyak
Villamosenergia-rendszerek I. VIVMD083 Villamosmérnök Doktori tárgyak
Villamosenergia-rendszerek VIVEA005/011 Energetikai mérnök BSc
Villamosenergia-rendszer üzeme és irányítása VIVEMA01 Villamosmérnök MSc Villamosenergia-rendszerek specializáció
Villamosenergia-rendszer számítógépes analízise VIVEA007 Energetikai mérnök BSc Villamos energetika szakirány
Villamosenergia-piac VIVEMA05 Villamosmérnök MSc Villamosenergia-rendszerek specializáció
Villamosenergia-átvitel VIVEAC00 Villamosmérnök BSc, English courses Fenntartható villamos energetika specializáció, Smart grid ágazat, Villamos energetika szakirány
Villamosenergetikai nagyberuházások - múlt, jelen, jövő VIVEBV12 Villamosmérnök Választható tárgyak
Villamos vontatás táplálási rendszerei VIVEAV04 Villamosmérnök, Energetikai mérnök Választható tárgyak
Villamos szigetelések és kisülések VIVEMA14 Villamosmérnök MSc, Választható tárgyak, English courses
Villamos rendszerek környezeti hatásai VIVEA023 Környezetmérnöki képzés BSc
Villamos laboratórium 2. VIVEA043 Energetikai mérnök BSc Villamos energetika szakirány
Villamos laboratórium 1. VIVEA024 Energetikai mérnök BSc Villamos energetika szakirány
Villamos járművek VIVEMA08 Villamosmérnök MSc E-mobilitás mellékspecializáció
Villamos gépek és hajtások szabályozása I. VIVGD054 Villamosmérnök Doktori tárgyak
Villamos gépek és hajtások laboratórium VIVEAC07 Villamosmérnök BSc Fenntartható villamos energetika specializáció
Villamos gépek és hajtások VIVEA095 Energetikai mérnök BSc
Villamos gépek és alkalmazások VIVEAC01 Villamosmérnök BSc, English courses Villamos energetika szakirány
Villamos energia és környezetvédelem VIVEJV81 Választható tárgyak
Villamos energetikai alkalmazások VIVEA008 Energetikai mérnök BSc, Választható tárgyak Villamos energetika szakirány
Villamos energetika VIVEAB01 Villamosmérnök BSc, English courses
Villamos berendezések és szigetelések VIVEAC02 Villamosmérnök BSc Villamos szigetelési rendszerek ágazat, Villamos energetika szakirány
Villamos berendezések VIVEA096 Energetikai mérnök BSc
Villamos autók VIVEJV47 Választható tárgyak
Világítástechnika VIVEMA11 MSc Épületvillamosság mellékspecializáció, Épületenergetika mellékszakirány
Védelmi rendszerek és méréstechnika VIVEMA04 Villamosmérnök MSc Villamosenergia-rendszerek specializáció
Védelmek VIVEA045 Energetikai mérnök BSc Villamos energetika szakirány
Váltakozó áramú rendszerek VIVEMA13 Villamosmérnök MSc, English courses Villamosenergia-rendszerek specializáció, Villamosenergia-rendszerek szakirány, Villamos gépek és hajtások szakirány
Témalaboratórium VIVEAL02 Villamosmérnök BSc Fenntartható villamos energetika specializáció
Szupravezetők alkalmazásai VIVEAV80 Választható tárgyak
Szigetelési rendszerek laboratórium VIVEAC08 Villamosmérnök BSc Fenntartható villamos energetika specializáció
Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése VIVEAC05 Villamosmérnök BSc Fenntartható villamos energetika specializáció, Villamos szigetelési rendszerek ágazat
Szigetelések fizikája és diagnosztikája VINFD302 Villamosmérnök Doktori tárgyak
Szervo - és robothajtások VIVEAV02 Villamosmérnök MSc Szervo- és robothajtások mellékszakirány
Számítógépes tervezés VIVEMA12 Villamosmérnök MSc Épületvillamosság mellékspecializáció, Épületenergetika mellékszakirány
Szakdolgozat-készítés Villamosmérnök, Energetikai mérnök BSc, English courses Villamos energetika szakirány
Szabályozott villamos hajtások VIVEA036 Energetikai mérnök BSc Villamos energetika szakirány
Smart grid technológiák és alkalmazások BMEVIVEM010 Energetikai mérnök MSc
Smart Grid laboratórium VIVEAC06 Villamosmérnök BSc Fenntartható villamos energetika specializáció, Smart grid ágazat
Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése VIVEAC03 Villamosmérnök BSc Fenntartható villamos energetika specializáció, Smart grid ágazat
Programozás VIVEA014 Környezetmérnöki képzés BSc
Problémakeresés és -megoldás VIVGD020 Villamosmérnök Doktori tárgyak
Önálló laboratórium Villamosmérnök, Energetikai mérnök, Környezetmérnöki képzés, Mechatronikai mérnök BSc, MSc, English courses Fenntartható villamos energetika specializáció, Villamosenergia-rendszerek specializáció, Villamosenergia-rendszerek szakirány, Villamos energetika szakirány, Villamos gépek és hajtások szakirány
Nemkonvencionális energiaátalakítók alkalmazása VIVGD012 Villamosmérnök Doktori tárgyak
Nagyvárosok és haditechnika - kritikus infrastruktúrák energiaellátása VIVEAV00 Választható tárgyak
Nagyfeszültségű technika és szigeteléstechnika VIVEA037 Energetikai mérnök BSc Villamos energetika szakirány
Nagyfeszültségű és nagyáramú technika VINFD062 Villamosmérnök Doktori tárgyak
Minőségi energiaellátás VIVEA044 Választható tárgyak
Mérnöki problémamegoldás VIVEAK48 Választható tárgyak
Mérnöki alapok II. VIVEA020 Környezetmérnöki képzés BSc
Méréstechnika és jelfeldolgozás VIVEA010 Energetikai mérnök BSc
Levegőtisztaság-védelem GEVÉAK03 Környezetmérnöki képzés BSc
Léptetőmotoros hajtások VIVEAV74 Villamosmérnök Választható tárgyak Villamos gépek és hajtások szakirány
Korszerű villamos gépek és hajtások VIVEMA07 Villamosmérnök MSc E-mobilitás mellékspecializáció
Környezetkímélő elektromágneses rendszerek VIVEA039 Energetikai mérnök BSc Villamos energetika szakirány
Járművek villamos hajtásai VIVEM017 Mechatronikai mérnök MSc
Impulzusszélesség-modulációs módszerek villamos hajtásokban VIVGD080 Villamosmérnök Doktori tárgyak
Hálózati tranziensek VIVEMA03 Villamosmérnök MSc Villamosenergia-rendszerek specializáció, Villamosenergia-rendszerek szakirány
Fenntartható energetika villamos rendszerei VIVEMA02 Villamosmérnök MSc Villamosenergia-rendszerek specializáció
Épületvillamosság laboratórium VIVEMB02 Villamosmérnök MSc Épületvillamosság mellékspecializáció
Épületinformatika VIVEMA10 Villamosmérnök MSc Épületvillamosság mellékspecializáció, Épületenergetika mellékszakirány
Energiatárolók VIVEA063 Választható tárgyak
Energiahatékonyság a gyakorlatban VIVEAV78 Választható tárgyak
Energetikai aktualitások GEENMKEA Villamosmérnök, Energetikai mérnök Választható tárgyak
Energetika a mindennapokban GEENAKEM Villamosmérnök, Energetikai mérnök Választható tárgyak
Elosztott energiatermelés VIVEMA09 Villamosmérnök MSc E-mobilitás mellékspecializáció
Elektrotechnika VIVEAB00 Villamosmérnök BSc, English courses
Elektrotechnika VIVEA009 Energetikai mérnök BSc
Elektronika és alkalmazások VIVEA018 Energetikai mérnök BSc
Elektromágneses kompatibilitás VINFD065 Villamosmérnök Doktori tárgyak
E-mobilitás laboratórium VIVEMB01 Villamosmérnök MSc E-mobilitás mellékspecializáció
Diplomatervezés Villamosmérnök, Környezetmérnöki képzés, Mechatronikai mérnök MSc, English courses Villamosenergia-rendszerek szakirány, Villamos gépek és hajtások szakirány
Diagnosztika és monitoring VIVEA038 Energetikai mérnök BSc Villamos energetika szakirány
Budapesti erőművek VIVEAV87 Választható tárgyak
Autóvillamosság VIVEJV76 Választható tárgyak
Áramütés elleni védelem VIVEAV99 Villamosmérnök, Energetikai mérnök BSc
Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek VIVEAV56 Választható tárgyak
A villamosság élettani hatásai VINFD034 Villamosmérnök Doktori tárgyak
A megújuló energiák villamos rendszerei VIVEM262 Villamosmérnök MSc Villamos gépek és hajtások szakirány
A jövő energetikája - víziók és valóság VIVEAV01 Villamosmérnök, Energetikai mérnök, Környezetmérnöki képzés, Mechatronikai mérnök Választható tárgyak