Villamos energetika szakirány

Villamos berendezések és szigetelések

magyar

Megújuló energiák villamos rendszerei

magyar

Szakdolgozat-készítés

A szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos teendőket a BME-VIK Diplomaterv portál szabályzata foglalja össze. A szakdolgozat-témát a konzulenssel történt egyeztetés után a konzulens írja ki, minden szükséges adatlap (szakdolgozat sablon, nyilatkozatok, záróvizsga-adatlap, stb.) elérhető belépés után a portálon.

A hatályos szakdolgozat-, záróvizsga- és oklevélszabályzat elérhető a BME-VIK honlapján.

magyar

Önálló laboratórium

magyar

Diagnosztika és monitoring

magyar

Villamosenergia-rendszer számítógépes analízise

A félévközi jegy megszerzésének feltételei:

  • Félévközi ZH-k sikeres teljesítése
  • Félévközi házi feladat elkészítése, leadása
  • Az órák legalább 70%-án való részvétel.
magyar

Nagyfeszültségű technika és szigeteléstechnika

magyar

Szabályozott villamos hajtások

magyar

Villamos energetikai alkalmazások

magyar

Védelmek

magyar