Munkatársaink

Itt szűrheti a tanszék alkalmazottait aszerint, hogy milyen típusú munkakörben dolgoznak.
Beosztás Email
Ambrus László Tanszéki mérnök info@vet.bme.hu
Balázs Gergely György Dr. Balázs Gergely György Egyetemi adjunktus balazs.gergely@vet.bme.hu
Dr. Bán Gábor Professzor emeritus ban.gabor@vet.bme.hu
Dr. Bánfai György Külső munkatárs
Bara Eszter Hivatalsegéd bara.eszter@vet.bme.hu
Becker Péter Tudományos munkatárs becker.peter@vet.bme.hu
Dr. Berta István Egyetemi tanár NF Csoportvezető berta.istvan@vet.bme.hu
Bodnár Imre Doktorandusz bodnar.imre@vet.bme.hu
Chrenkó Linda Előadó chrenko.linda@vet.bme.hu
Csányi Gergely Márk Doktorandusz csanyi.gergely@vet.bme.hu
Cselkó Richárd Cselkó Richárd Egyetemi tanársegéd cselko.richard@vet.bme.hu
Dr. Czira Zsuzsa Egyetemi adjunktus czira.zsuzsa@vet.bme.hu
Dr. Dán András Professzor emeritus dan.andras@vet.bme.hu
Dankó István öá. mechanikus
Dickmann Bernadett Gazdasági ügyintéző dickmann.bernadett@vet.bme.hu
Dr. Divényi Dániel Egyetemi adjunktus divenyi.daniel@vet.bme.hu
Dr. Erdélyi István Egyetemi adjunktus erdelyi.istvan@vet.bme.hu
Faludi Andor Egyetemi adjunktus faludi.andor@vet.bme.hu
Dr. Farkas Csaba Egyetemi adjunktus farkas.csaba@vet.bme.hu
Farkas Lajos Nyugalmazott egyetemi adjunktus farkas@ntb.bme.hu
Feil Zoltán Technikus feil.zoltan@vet.bme.hu
Dr. Göcsei Gábor Egyetemi adjunktus gocsei.gabor@vet.bme.hu
Gulyás Attila Külső munkatárs gulyas.attila@vet.bme.hu
Dr. Györe Attila Egyetemi adjunktus gyore.attila@vet.bme.hu
Hackel Kristóf Doktorandusz hackel.kristof@vet.bme.hu
Halász Bálint Gergely Doktorandusz halasz.balint@vet.bme.hu
Dr. Halász Sándor Professzor emeritus halasz.sandor@vet.bme.hu
Dr. Hartmann Bálint Egyetemi adjunktus hartmann.balint@vet.bme.hu
Horváth István Nyugalmazott egyetemi adjunktus pista@vmt.bme.hu
Dr. Horváth Tibor Professzor emeritus horvath.tibor@vet.bme.hu
Dr. Hunyár Mátyás Címzetes egyetemi tanár hunyar.matyas@vet.bme.hu
Dr. Iváncsy Tamás Dr. Iváncsy Tamás Egyetemi docens ivancsy.tamas@vet.bme.hu
Janka Sándor Főtanácsos janka.sandor@vet.bme.hu
Dr. Kádár István Egyetemi docens kadar.istvan@vet.bme.hu
Kakasiné Kreskai Edit Külső munkatárs admin@vmt.bme.hu
Károlyi János Technikus
Dr. Kiss István Egyetemi docens Tanszékvezető kiss.istvan@vet.bme.hu
Kiss József Doktorandusz kiss.jozsef@vet.bme.hu
Dr. Kiss Lajos Nyugalmazott egyetemi docens
Dr. Kiss Péter Egyetemi docens kiss.peter@vet.bme.hu
Dr. Kisvölcsey Jenő Nyugalmazott egyetemi docens kisvolcsey.jeno@vet.bme.hu
Dr. Kohári Zalán Egyetemi adjunktus kohari.zalan@vet.bme.hu
Dr. Koller László Nyugalmazott egyetemi docens koller.laszlo@vet.bme.hu
Dr. Kovács Károly Külső munkatárs
Dr. Ladányi József Egyetemi docens VM Csoportvezető ladanyi.jozsef@vet.bme.hu
Dr. Molnár Attiláné Előadó molnar.attilane@vet.bme.hu
Nagy Bálint Tanszéki mérnök
Németh Bálint Egyetemi adjunktus nemeth.balint@vet.bme.hu
Dr. Németh Endre Nyugalmazott egyetemi docens
Németh Károly Címzetes egyetemi docens nemeth.karoly@vet.bme.hu
Dr. Némethné Vidovszky Ágnes Óraadó nemethne.vidovszky.agnes@vet.bme.hu
Novák Balázs Külső munkatárs novak.balazs@vet.bme.hu
Orosz Tamás Doktorandusz orosz.tamas@vet.bme.hu
Dr. Petri Kornél Címzetes egyetemi docens petri@protecta.hu
Póka Gyula Külső munkatárs gpoka@axelero.hu
Polgári Beáta Doktorandusz polgari.beata@vet.bme.hu
Prikler László Egyetemi tanársegéd prikler.laszlo@vet.bme.hu
Dr. Raisz Dávid Dr. Raisz Dávid Egyetemi docens raisz.david@vet.bme.hu
Dr. Rajki Imre Címzetes egyetemi tanár rajki.imre@vet.bme.hu
Dr. Retter Gyula Professzor emeritus
Dr. Schmidt István Professzor emeritus schmidt.istvan@vet.bme.hu
Sleisz Ádám Doktorandusz sleisz.adam@vet.bme.hu
Solymoss Endre Egyetemi adjunktus solymoss.endre@vet.bme.hu
< Sőrés Péter > Sőrés Péter Márk Egyetemi tanársegéd sores.peter@vet.bme.hu
Szabó László Egyetemi adjunktus szabo.laszlo@vet.bme.hu
Dr. Számel László Egyetemi docens szamel.laszlo@vet.bme.hu
Dr. Szandtner Károly Egyetemi adjunktus szandtner.karoly@vet.bme.hu
Dr. Szedenik Norbert Egyetemi docens szedenik.norbert@vet.bme.hu
Szöllösi Jánosné Hivatalsegéd szollosi.janosne@vet.bme.hu
Dr. Tamus Zoltán Ádám Dr. Tamus Zoltán Ádám Egyetemi docens tamus.adam@vet.bme.hu
Dr. Tombor Antal Egyetemi docens tombor@mavir.hu
Tóth Zoltán Doktorandusz toth.zoltan@vet.bme.hu
Dr. Vajda István Egyetemi tanár vajda.istvan@vet.bme.hu
Vajsz Tibor Doktorandusz vajsz.tibor@vet.bme.hu
Varga Mária Hivatalsegéd varga.maria@vet.bme.hu
Dr. Varjú György Professzor emeritus varju.gyorgy@vet.bme.hu
Dr. Veszprémi Károly Egyetemi tanár Tanszékvezető-helyettes, VG Csoportvezető veszpremi.karoly@vet.bme.hu
Dr. Vincze Gyuláné Nyugalmazott egyetemi adjunktus vincze.katalin@vet.bme.hu
Dr. Vokony István Egyetemi tanársegéd vokony.istvan@vet.bme.hu
Wibling Ilona Technikus
Zerényi József Külső munkatárs zerenyi@mavir.hu