Munkatársaink

Itt szűrheti a tanszék alkalmazottait aszerint, hogy milyen típusú munkakörben dolgoznak.
Beosztás Email
Almási Kristóf Óraadó almasi.kristof@vet.bme.hu
Ambrus László Tanszéki mérnök
Balázs Gergely György Dr. Balázs Gergely György Egyetemi docens balazs.gergely@vet.bme.hu
Bara Eszter Hivatalsegéd bara.eszter@vet.bme.hu
Becker Péter Tudományos munkatárs becker.peter@vet.bme.hu
Dr. Berta István Egyetemi tanár berta.istvan@vet.bme.hu
Chrenkó Linda Előadó chrenko.linda@vet.bme.hu
Csányi Gergely Márk Doktorandusz csanyi.gergely@vet.bme.hu
Csatár János Egyetemi tanársegéd csatar.janos@vet.bme.hu
Cselkó Richárd Cselkó Richárd Egyetemi tanársegéd cselko.richard@vet.bme.hu
Dr. Dán András Professzor emeritus dan.andras@vet.bme.hu
Dickmann Bernadett Gazdasági ügyintéző dickmann.bernadett@vet.bme.hu
Dr. Divényi Dániel Egyetemi adjunktus divenyi.daniel@vet.bme.hu
Dr. Erdélyi István Nyugalmazott egyetemi adjunktus erdelyi.istvan@vet.bme.hu
Faludi Andor Nyugalmazott egyetemi adjunktus faludi.andor@vet.bme.hu
Farkas Balázs Doktorandusz farkas.balazs@vet.bme.hu
Dr. Farkas Csaba Egyetemi adjunktus farkas.csaba@vet.bme.hu
Dr. Farkas László Egyetemi docens farkas.laszlo@vet.bme.hu
Feil Zoltán Technikus feil.zoltan@vet.bme.hu
Dr. Göcsei Gábor Egyetemi adjunktus gocsei.gabor@vet.bme.hu
Gulyás Attila Külső munkatárs gulyas.attila@vet.bme.hu
Hackel Kristóf Óraadó hackel.kristof@vet.bme.hu
Halász Bálint Gergely Doktorandusz halasz.balint@vet.bme.hu
Dr. Halász Sándor Professzor emeritus halasz.sandor@vet.bme.hu
Dr. Hartmann Bálint Egyetemi docens hartmann.balint@vet.bme.hu
Dr. Horváth Tibor Professzor emeritus horvath.tibor@vet.bme.hu
Dr. Hunyár Mátyás Címzetes egyetemi tanár hunyar.matyas@vet.bme.hu
Dr. Iváncsy Tamás Dr. Iváncsy Tamás Egyetemi docens ivancsy.tamas@vet.bme.hu
Janka Sándor Főtanácsos janka.sandor@vet.bme.hu
Dr. Kádár István Címzetes egyetemi tanár kadar.istvan@vet.bme.hu
Kazsoki Attila Sándor Doktorandusz kazsoki.attila@vet.bme.hu
Dr. Kiss István Egyetemi docens Tanszékvezető-helyettes kiss.istvan@vet.bme.hu
Kiss József Egyetemi tanársegéd kiss.jozsef@vet.bme.hu
Dr. Kiss Péter Egyetemi docens kiss.peter@vet.bme.hu
Dr. Koller László Nyugalmazott egyetemi docens koller.laszlo@vet.bme.hu
Dr. Kovács Károly Külső munkatárs
Dr. Ladányi József Egyetemi docens Tanszékvezető, VM Csoportvezető ladanyi.jozsef@vet.bme.hu
Mohos András Doktorandusz mohos.andras@vet.bme.hu
Nagy Bálint Tanszéki mérnök
Dr. Németh Bálint Egyetemi docens NF Csoportvezető nemeth.balint@vet.bme.hu
Dr. Némethné Vidovszky Ágnes Óraadó nemethne.vidovszky.agnes@vet.bme.hu
Olaszi Bálint Egyetemi tanársegéd olaszi.balint@vet.bme.hu
Orosz Tamás Doktorandusz orosz.tamas@vet.bme.hu
Dr. Petri Kornél Címzetes egyetemi docens petri@protecta.hu
Polgári Beáta Tanszéki mérnök polgari.beata@vet.bme.hu
Prikler László Egyetemi tanársegéd prikler.laszlo@vet.bme.hu
Dr. Raisz Dávid Dr. Raisz Dávid Egyetemi docens raisz.david@vet.bme.hu
Dr. Schmidt István Professzor emeritus schmidt.istvan@vet.bme.hu
Sleisz Ádám Tanszéki mérnök sleisz.adam@vet.bme.hu
< Sőrés Péter > Sőrés Péter Márk Egyetemi tanársegéd sores.peter@vet.bme.hu
Szabó Dávid Doktorandusz szabo.david@vet.bme.hu
Szabó Gergely Doktorandusz
Szabó László Nyugalmazott egyetemi adjunktus szabo.laszlo@vet.bme.hu
Dr. Számel László Egyetemi docens szamel.laszlo@vet.bme.hu
Dr. Szedenik Norbert Egyetemi docens szedenik.norbert@vet.bme.hu
Szöllösi Jánosné Hivatalsegéd szollosi.janosne@vet.bme.hu
Dr. Tamus Zoltán Ádám Dr. Tamus Zoltán Ádám Egyetemi docens tamus.adam@vet.bme.hu
Tóth Zoltán Tudományos munkatárs toth.zoltan@vet.bme.hu
Dr. Vajda István Egyetemi tanár vajda.istvan@vet.bme.hu
Vajsz Tibor Doktorandusz vajsz.tibor@vet.bme.hu
Dr. Varjú György Professzor emeritus varju.gyorgy@vet.bme.hu
Dr. Veszprémi Károly Egyetemi tanár VG Csoportvezető veszpremi.karoly@vet.bme.hu
Dr. Vokony István Egyetemi adjunktus vokony.istvan@vet.bme.hu
Zerényi József Óraadó zerenyi@mavir.hu