Dr. Veszprémi Károly

magyar
Személyes adatok / Personal details

Születési idő: 

1960/09/11

Iroda: 

V1 épület 3. emelet 312.

Telefon: 

(+36 1) 463 3603

VCard: 

Beosztás / Title
 • Egyetemi tanár

Vezetőség / Management: 

Szakterület / Field of Science

Szakterület / Field of science: 

Szakterületek: Szabályozott villamos hajtások. Áramirányítós váltakozó áramú hajtások. Mezőorientált szabályozású váltakozó áramú hajtások. Fordulatszám érzékelő nélküli villamos hajtások. Váltakozó áramú hajtások és áramirányítók közvetlen nyomaték és teljesítmény szabályozása. Mikroszámítógépes irányítású villamos hajtások. Váltakozó áramú hajtások energiatakarékos szabályozása. Feszültségszabályozott váltakozó áramú hajtások. Váltakozó áramú hajtások áramvektor szabályozása. Megújuló energiák villamos rendszerei. Villamos hajtások szimulációja.

Szakmai eredmények / Scientific results: 

 1. Mezőorientált szabályozású áraminverteres aszinkron motoros hajtás irányítása digitális jelprocesszorral. (Az első hazai, jelprocesszoros, mezőorientált hajtás, számos nemzetközi cikk, kandidátusi értekezés, oktatásba is bevezetve).
 2. Impulzusszélesség modulációs váltakozó áramú szaggatóról táplált energiatakarékos aszinkron motoros hajtás jelprocesszoros irányítása. (Az első hazai IGBT-s hajtás, számos nemzetközi cikk, MTA Doktori értekezés része, tankönyv, oktatásba is bevezetve).
 3. Univerzális, hajtási és oktatási célú mikroszámítógép kifejlesztése. (cikkek, több hajtás erre épül, doktori disszertációk, oktatásba is bevezetve).
 4. Energiatakarékos szabályozások kidolgozása, vizsgálata. (több hajtás, doktori értekezés, cikkek, tankönyv, oktatás).
 5. Áramvektor szabályozások (közvetett, közvetlen) elméleti kidolgozása, továbbfejlesztése, adaptálása többféle áramirányítóra és hajtásra (számos nemzetközi cikk, MTA Doktori értekezés része, tankönyv, oktatásba is bevezetve).
 6. A megújuló energiaforrások villamos berendezéseihez irányítási, szabályozási elvek kidolgozása (számos nemzetközi cikk, MTA Doktori értekezés része, tankönyv, oktatásba is bevezetve).
Végzettségek / Diplomas
Év / YearVégzettség / EducationIntézmény / Institution
1984
okleveles villamosmérnök
BME 16/1984
1994
a műszaki tudomány kandidátusa
MTA TMB 15064
1994
PhD
BME VIK 78-PhD
2010
habilitált doktor
BME 347-H
2010
MTA doktora
MTA Doktori Tanács 4950
Nyelvek / Languages
Nyelv / LanguageOlvasás / ReadingÍrás / WrintigBeszéd / SpeakingMédia / Media
angol
Felső / Advanced
Felső / Advanced
Felső / Advanced
Nem / No
orosz
Alap / Basic
Alap / Basic
Alap / Basic
Nem / No
Munkahelyek / Jobs
Munkavégzés ideje / Date of jobMunkahely / WorkplaceBeosztás / Function
1984 - 1987
BME-VIK Villamos Gépek Tanszék
MTA TMB tudományos továbbképzési ösztöndíjas
1987 - 1994
BME-VIK Villamos Gépek Tanszék
egyetemi tanársegéd
1994 - 1996
BME-VIK Villamos Gépek és Hajtások Tanszék
egyetemi adjunktus
1996 - 2011
BME-VIK Villamos Gépek és hajtások Tanszék / Villamos Energetika Tanszék
egyetemi docens
1995 - 2007
BME-VIK
Idegen nyelvű képzés BSc kari felelős
1996 - 2001
BME-VIK Villamos Gépek és Hajtások Tanszék
tanszékvezető helyettes
2001 - 2002
BME-VIK Villamos Gépek és Hajtások Tanszék
tanszékvezető
2003
BME-VIK Villamos Energetika Tanszék, Villamos Gépek és Hajtások Csoport
csoportvezető
2011
BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
egyetemi tanár
2014
BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
tanszékvezető helyettes
2015
BME
oktatási rektorhelyettes
Publikációk / Publications
Oktatási / Education

30 éves egyetemi oktatási tevékenység a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán magyar és angol nyelven. Folyamatos intenzív oktatásfejlesztési tevékenység (tantervek, tantárgyak, képzések). Kiemelendő a mikroszámítógépes hajtásirányítás és a megújuló energiaforrások villamos hajtásainak szabályozása területén iskolateremtő tevékenysége.

Az eddigiekben oktatott, saját kidolgozott új tárgyak: Villamos gépek mikroprocesszoros vezérlése, Mikroszámítógépes hajtásirányítás, Programozás, Villamos gépek és hajtások, Villamos gépek és alkalmazások, Fogyasztói berendezések információtechnológiája.

Egyéb oktatott tárgyak: Megújuló energiaforrások szabályozott hajtásai, Hajtásszabályozások, Electrical Drives, Programming I-II.

Egyéb: Saját fejlesztésű laboratóriumi mérések, Önálló laboratóriumi és Diplomatervezési projektek.

Tudományos nevelés: TDK témavezetések (3 első, 2 második Kari helyezés, 2 OTDK második, 1 különdíj). 1 Egyetemi doktori (megvédve) és 5 PhD ( kettő védés közeli) témavezetés.

Oktatásirányítási, -szervezési, -fejlesztési, -minőségbiztosítási tevékenység:

1995-2007. A Villamosmérnöki és Informatikai Kar Idegen nyelvű képzésének BSc kari felelőse.

1998. A Villamosmérnöki szak akkreditációs szakfelelőse (magyar és angol képzés).

2001- Villamos Energiaátalakítás Felsőfokú Oktatásának Modernizálásáért Alapítvány, a kuratórium elnöke.

2001- Ganz Transelektro-BME Villamos és Gépész Mérnökképzésért Alapítvány, a kuratórium elnöke.

2007-2015 A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Szakbizottságának tagja, 2008-tól elnöke.

2013- Egyetemközi Elektrotechnikai Felsőoktatási és Gyártói Műhely, alapító tag

2014- Szakirány (specializáció) felelős: GPK Energetikus szak Villamos Energetika Spec., VIK E-mobilitás Spec.

2015- BME Oktatási Rektorhelyettes

Témavezetés / Thesis consultant: 

Cím / TitleLetöltés / Download
Főbb témavezetések:
Tudományos tevékenység / Scientific activity

Tudományos rendezvények / Scientific events: 

Konferencia szervezés:

 • Workshop in the field of Parameter Identification and Computer Aided Diagnostics of Electrical Machines, BME, 1995
 • Power Electronics and Motion Control Conference PEMC 1996 Budapest, National Organizing Committee.
 • 2nd Hungarian-Polish Workshop on Electrical Machines and Drives, 1999 Budapest.
 • International Carpathian Control Conference ICCC’2003, International Program Committee
 • Power Electronics and Motion Control Conference PEMC 2000- kétévente, International Program Committee, EPE-PEMC Council
 • International Youth Conference on Energetics IYCE 2007- kétévente, Scientific Board
 • Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Szakmai Napok 

Kutatási projektek / Research projects: 

1987-           Számos ipari megbízási munka, K+F és alapkutatási pályázat (főként OTKA) témavezetője és résztvevője kutatóként, főként diagnosztika, szélerőművek, mikroszámítógépes hajtások, energiatakarékos hajtások területeken.

Főbb projektek:

1997-1999   Témavezetője a Korszerű eszközök és elvek a mikroszámítógépes irányítású villamos hajtásokban című OTKA pályázatnak (T023816). Az OTKA szakzsűri „kiválóan megfelelt” minősítéssel fogadta el.

2000-2003   Témavezetője a Háromfázisú villamos hajtások korszerű hajtás-specifikus irányítási módszerei című OTKA pályázatnak (T032207).

2004-2007   Témavezetője a Korszerű szélgenerátorok és magyarországi alkalmazhatóságuk című OTKA pályázatnak (T046916).

Bíráló tudományos folyóiratokban:

1996-           Reviewer, EPE European Conference on Power Electronics and Application. EPE Journal.

2002-           IET Electric Power Applications folyóirat, bíráló (reviewer).

2008-           IET, Power Electronics folyóirat, bíráló (reviewer).

2009-           IET, Renewable Power Generation folyóirat, bíráló (reviewer).

2009-           Acta Electrotechnica et Informatica folyóirat, bíráló (reviewer).

2011-           Acta Polytechnica Hungarica folyóirat, bíráló (reviewer).

Tisztségek, szakmai szervezetek / Titles, organization mamberships
Tagság ideje / Date of membeshipSzervezet / OrganizationPozíció / Position
1984
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
tag
1995
MTA Köztestület
tag
1997 - 2015
BME VIK
Kari Tanács Választott tagja
2001
Villamos Energiaátalakítás Felsőfokú Oktatásának Modernizálásáért Alapítvány
a kuratórium elnöke
2001
Ganz Transelektro-BME Villamos és Gépész Mérnökképzésért Alapítvány
a kuratórium elnöke
2002
MTA Elektrotechnikai Tudományos Bizottság
választott tag
2004
IEEE IES / IAS Hungarian chapter
tag / alapító tag
2008 - 2015
BME VIK Villamosmérnöki Képzés Szakbizottsága
elnök
2008 - 2015
BME VIK
Oktatási Bizottság állandó meghívottja (szakbizottsági elnökként)
2011
EPE-PEMC Council
tag
2011 - 2015
Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science szerkesztőbizottság
Section Editor
2011 - 2014
OTKA Informatikai és villamosmérnöki zsűri
tag
2013
MTA Közgyűlés
Választott doktor képviselő (Elektrotechnikai Bizottság)
2015
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Szakirodalmi Díjbizottság Elnöke
2015
BME
Oktatási Bizottság Elnöke
2017
Magyar Rektori Konferencia
Műszaki Tudományok Bizottság Elnöke
Díjak / Awards
Év / YearMegnevezés / AwardIntézmény / Institution
1999
Siemens Kutatói díj
Siemens ZRt.
1998
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
MTA (kiemelkedő minősítés)
1997
Teacher of the Year
BME TANOK Hallgatói Képviselet
2000
Angol nyelvű mérnökképzés kiváló oktatója
BME TANOK, Hallgatói Képviselet
2001
Széchenyi István Ösztöndíj
Oktatási Minisztérium
2001
Az év Környezetirányítási Szakirodalmi Díja
Magyar Minőség Társaság
2005
Best Paper Award
IEEE ICIECA
2008
E.On Scientific Award
E.On Hungaria
2009
Nívódíj
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
2010
E.On Scientific Award
E.On Hungaria
2011
Déri Díj
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Nemzetközi kapcsolatok / International relationships

Külföldi szakmai utak:

1988-          Számos magas színvonalú nemzetközi konferencia résztvevője előadóként. Több szekció elnöki felkérés ezeken a konferenciákon.

1989.           Két hónapos vendégkutatói tanulmányút a Helsinki Műszaki Egyetem Teljesítményelektronika Tanszékén.

1995-          Közvetlen kapcsolatra épülő rövid vendégprofesszori tanulmányutak.

2001.           Vendégprofesszori tanulmányút, Higher Technical Institute, Nemzetközi Oktatási Vásár, Nicosia, Ciprus.

2016.           D-TRANSFORM Leadership School, Univ. Oberta de Catalunya, Barcelona, Nov. 2016