Prikler László

magyar
Személyes adatok / Personal details

Születési idő: 

1962/03/07

Iroda: 

Building V1, 4th floor, Room 412.

Telefon: 

(+36 1) 463 3015
Beosztás / Title
 • Egyetemi tanársegéd
Szakterület / Field of Science

Szakterület / Field of science: 

Szakterületek:

 • a villamosenergia-rendszerek elektromágneses tranzienseinek szimulációja, analízise
 • túlfeszültségvédelem, légszigetelésű és tokozott gázszigetelésű alállomások szigeteléskoordinációja, átviteli és elosztóhálózatok szigeteléskoordinációja, igen nagyfeszültségű hálózatok speciális tranziensei
 • hálózati tranziensek mérése, analízise, hálózati üzemzavarok okainak feltárása
 • az igen nagyfeszültségű hálózatok védelmi rendszerének és túlfeszültségvédelmének komplex optimalizációja
 • vezérelt megszakítóműködtetés elvei és alkalmazása, transzformátorok bekapcsolási áramlökésének befolyásolása, söntfojtók vezérelt kapcsolása
 • hálózati tranziensek felhasználása a hibahely-távmérésben
 • az egy-és háromfázisú v isszakapcsolás megbízhatóságát elősegítő módszerek, a szekunder-ív kialvási feltételeinek vizsgálata, szimulációja
 • alállomások névleges feszültségszintjének emelésével kapcsolatos vizsgálatok, fémoxid korlátozók nem-konvencionális alkalmazásaa villamos hálózatok környezeti vonatkozásainak elemzése, kompakt távvezetékek szigeteléskoordinációja
 • a villamosenergia rendszer új elemeinek modellezése, FACTS, VFT, SVC, zárlati áramkorlátozók
 • védelmi algoritmusok tesztelésére szolgáló módszerek fejlesztése
 • burkolt középfeszültségű szabadvezeték túlfeszültség és ívvédelme
 • a villamosenergiarendszer zárlati folyamatait követő eletromágneses/elektrodinamikus folyamatainak modellezése
 • elosztott energiatermelő kapacitások hálózatba integrálása
 • szélerőművek és a villamos hálózat komplex interakciója
 • e-mobility alkalmazások hatása a villamos hálózatra

Szakmai eredmények / Scientific results: 

 • Development of synchswitch controller for 750 kV shunt reactors
 • Development of controlled energization of step-up transformers in Hungarian quick start, secondary reserv power plants
 • Development of new arc protection device for medium voltage covered conductor lines
 • Contributions for state of the art transient modeling of nonlinear elements in power systems
Végzettségek / Diplomas
Év / YearVégzettség / EducationIntézmény / Institution
1986
Okleveles villamosmérnök
BME
Nyelvek / Languages
Nyelv / LanguageOlvasás / ReadingÍrás / WrintigBeszéd / SpeakingMédia / Media
Német
Közép / Intermediate
Közép / Intermediate
Közép / Intermediate
Nem / No
Orosz
Alap / Basic
Nincs / None
Nincs / None
Nem / No
Angol
Felső / Advanced
Felső / Advanced
Felső / Advanced
Igen / Yes
Munkahelyek / Jobs
Munkavégzés ideje / Date of jobMunkahely / WorkplaceBeosztás / Function
1986
BME-VIK Villamosművek Tanszék / Villamos Energetika Tanszék
Egyetemi tanársegéd
Publikációk / Publications
Oktatási / Education

Oktatási területek, lényeges tantárgyak:

Alapképzés:

 • Elektrotechnika labor
 • Villamos Energetika labor és gyakorlat
 • BSc Szakirány Laboratórium
 • Önálló laboratórium témavezetés
 • Szakdolgozat témavezetés

Osztatlan képzés:

 • Villamosenergia Rendszerek Főszakirány Laboratórium I.
 • Villamosenergia Rendszerek Főszakirány Laboratórium II.
 • Villamosenergia Rendszerek Főszakirány Laboratórium III.
 • Villamosenergia Rendszerek Főszakirány Laboratórium IV.

MSc Villamosenergia-rendszerek szakirány:

 • MSc Laboratórium 1.
 • Önálló laboratórium témavezetés
 • Szakdolgozat témavezetés

Választható tárgyak:

 • VER számítógépes analízise

Energetikai mérnök szak: 

 • Villamos emnergiarendszerk előadás és gyakorlat

Környezet és biomérnök képzés:

 • Mérnöki Alapok előadás

Angol nyelvű képzés:

 • Computer Applications for Power System Analysis
 • Project laboratory

Témavezetés / Thesis consultant: 

Év / Year
2013
Tudományos tevékenység / Scientific activity

Tudományos rendezvények / Scientific events: 

A tudományos-szakmai publikációk összefoglaló adatai:

Könyvek, könyvrészletek: 3 db.
Folyóiratcikkek: 11 db.
Konferencia kiadványokban megjelent cikkek: 37 db.
Szabadalmak, találmányok: 1 db.
Egyéb publikációk: 62 db.

Tudományos rendezvények szervezése:

 • IPST2005 (Int. Conf. on Power Systems Transients), 2005. június, Montreál, Technical Committee társelnök
 • European EMTP-ATP Conference 2003. december, Graz, technical program koordinator
 • European EMTP-ATP Conference 2002. december, Sopron, konferencia elnök
 • IEEE Budapest Power Tech'99, Budapest, 1999 augusztus-szeptember, Publication Committee elnök
 • Int. Conf. on Power Systems Transients, Budapest, 1999 június, konferencia elnök
 • EEUG Meeting 1996 november, konferencia elnök
Tisztségek, szakmai szervezetek / Titles, organization mamberships
Tagság ideje / Date of membeshipSzervezet / OrganizationPozíció / Position
2003 - 2004
European EMTP-ATP Users Group Egyesület
Elnök
1985
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Szervezeti tagság
1994 - 1998
European EMTP-ATP Users Group Egyesület
Szervezeti tagság
2000
Villamosmérnökök Magyarországi Egyesülete
Szervezeti tagság
IEEE Magyar Bizottság, Villamos-energetika csoport
Titkár és pénztáros
1998 - 2002
European EMTP-ATP Users Group Egyesület
Elnökhelyettes
1991
IEEE
Power Engineering Society tag
1990 - 1993
Leuven EMTP Center Steering Committee tag
Szervezeti tagság
1990
BME Villamos Energetika Tanszék
TDK tevékenység irányítása, részvétel a bírálati folyamatban és a konferencia szervezésben
2009
IEEE Power & Energy Society and Industry Applications Society Joint Budapest Student Branch Chapter
Tanácsadó
2009
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Minőségbiztosítási Bizottság
Tag
Díjak / Awards
Év / YearMegnevezés / AwardIntézmény / Institution
2001
Pro-Progressio Alapítvány Ösztöndíja fiatal oktatók-kutatók részére
Pro-Progressio Alapítvány
2003
Pro-Progressio Alapítvány Ösztöndíja fiatal oktatók-kutatók részére
Pro-Progressio Alapítvány
2005
Pro-Progressio Alapítvány Ösztöndíja fiatal oktatók-kutatók részére
Pro-Progressio Alapítvány
1990
Kiváló Oktató kitüntetés
Oktatási Minisztérium
2000
IEEE Hungarian Power Chapter Outstanding Engineer
IEEE
2001
IEEE PES Region 8 (Europe, Middle-East&Africa) Outstanding Engineer Award
IEEE
Nemzetközi kapcsolatok / International relationships

Lényeges együttműködések, szakmai kapcsolatok:

 • Power System Protection and Distributed Generation - Power IT Cluster, Power System Innovation Laboratory (PSIL), 
  Department of Electronics and Electrical Engineering, Sungkyunkwan University, Korea, 2009  
 • CIGRE C4 WG 301, 2007-től: "Procedures for station and OHL insulation coordination" munkabizottság
 • Int. Journal of Electric Power System Research - Electromagnetic Transients special issue, Guest editor, Elsevier, Anglia
 • European EMTP-ATP Users Group 1990-től