Dr. Kisvölcsey Jenő

magyar
Személyes adatok / Personal details

Iroda: 

V2. ép. 449. sz.

Telefon: 

(+36) 1 463 2901
Beosztás / Title
 • Nyugalmazott egyetemi docens
Végzettségek / Diplomas
Végzettség / EducationIntézmény / Institution
műszaki tudomány kandidátusa, villamos energetika
BME
Nyelvek / Languages
Olvasás / ReadingÍrás / WrintigBeszéd / SpeakingMédia / Media
Közép / Intermediate
Közép / Intermediate
Közép / Intermediate
Nem / No
Munkahelyek / Jobs
Munkavégzés ideje / Date of jobMunkahely / WorkplaceBeosztás / Function
BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
Egyetemi docens
1970
BME Villamosművek Tanszék, Erősáramú Intézet, Villamos Energetika Tanszék
Oktató
1964 - 1970
Tungsram Rt.
Fejlesztőmérnök
Publikációk / Publications
Oktatási / Education

Oktatásban eltöltött idő: 1970-től napjainkig.

Oktatott tárgyak:

 • Nappaliaknak tartott előadások: mikroelektronika, VER méréstechnika és jelfeldolgozás, informatikai rendszerek zavarvédelme
 • Gyakorlatvezetések: villamos energia rendszerek, hálózati tranziensek
 • Hallgatói mérések kidolgozása; önálló laboratórium vezetés
 • PhD témavezetés

Témavezetés / Thesis consultant: 

Cím / TitleLetöltés / Download
Adattárolás és kommunikációs módszerek mikroprocesszoros mérőberendezésekhez
Mikrokontroller programozó és program tesztelő készülék
DSP algoritmusok real-time vizsgálatára szolgáló programrendszer
Vezérelhető szelektív mérőegység tervezése kábelimpendancia mérő berendezéshez
0,4 kV-os aktív felharmonikus szűrő vezérlő berendezésének tervezése
DSP alkalmazása a villamosenergia-rendszerek jellemző mennyiségeinek mérésére
Tudományos tevékenység / Scientific activity

Tudományos rendezvények / Scientific events: 

 

Eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás:

 • Kisvölcsey Jenő: Kapcsolási elrendezés háromfázisú feszültségek vagy áramok negatív sorrendű összetevőjének mérésére. 1984. lsz 192.435
 • BME EI Villamosművek Tanszék: A 750 kV-os Zapadnoukrainszkaja-Albertirsa távvezeték üzembehelyezésekor végzendő üzembehelyezési és rendszervizsgálatok munkaprogramja. Ellenőrző mérések tranziens hálózati analizátoron. 1978.
 • dr. Bán Gábor, Prikler László, Kisvölcsey Jenő: A zárlati tranziensek elemzése hibahely-távmérő működési elvének kialakításához. 1990.
 • Kiss, L. Kisvölcsey J.: Realization of a new Multi-channel PSS with Second Order Controlling Stages. Periodica polytechnica, Electrical Engineering 1999 43/4 299-310
 • Dr. Danyek Gyula, dr. Dán András, Dán György, dr. Kisvölcsey Jenő: A földzárlatkompenzált hálózati maradékáram-mérés célja és egy új eszköze. Elekrotechnika, 2002. február, 53-55. old.

Kutatási projektek / Research projects: 

 • Villamosenergia-rendszerek tranziens jelenségeinek vizsgálata
 • Az erősáramú iparban alkalmazható méréstechnika és mérőműszerek fejlesztése
 • A villamos hálózatokon fellépő felharmonikus torzítások, aszimetria, és a negatív sorrendű áramok méréstechnikájának kidolgozása
 • Felharmonikus impedanciamérő készülék kifejlesztése
 • Gyors meddőkompenzátor berendezések vezérlő egységének kifejlesztése
 • Mikrokontrollerek és digitális szignál processzorok alkalmazása. az erősáramú méréstechnikában
Tisztségek, szakmai szervezetek / Titles, organization mamberships
Tagság ideje / Date of membeship
2013
Díjak / Awards
Év / Year
2013