Dr. Kiss István

magyar
Személyes adatok / Personal details

Iroda: 

V1 épület 3. emelet 306.

Telefon: 

(+36 1) 463 2743

Fax: 

(+36 1) 463 3600
Beosztás / Title
 • Egyetemi docens

Vezetőség / Management: 

Szakterület / Field of Science

Szakterület / Field of science: 

 

Szakterületek, kutatási területek

 • Nagyfeszültségű technika, szigetelésdiagnosztika, villámvédelem, túlfeszültségvédelem

 • Levegőtisztaság védelem, elektrosztatikus porleválasztók modellezése

 • Ipari elektrosztatika (kockázatelemzés, alkalmazások), villamos erőtérszámítás alkalmazása

 • A villamosság élettani hatásai, az erőterek biológiai hatásai, áramütés elleni védelem

Végzettségek / Diplomas
Év / YearVégzettség / EducationIntézmény / Institution
2005
PhD fokozat
BME
1996
Mérnök-tanári oklevél
BME
1995
Villamosmérnöki oklevél
BME
Nyelvek / Languages
Nyelv / LanguageOlvasás / ReadingÍrás / WrintigBeszéd / SpeakingMédia / Media
angol
Közép / Intermediate
Közép / Intermediate
Közép / Intermediate
Igen / Yes
német
Közép / Intermediate
Közép / Intermediate
Közép / Intermediate
Igen / Yes
Munkahelyek / Jobs
Munkavégzés ideje / Date of jobMunkahely / WorkplaceBeosztás / Function
2011
BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens
2007 - 2011
BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
Egyetemi docens
2005 - 2007
BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
Adjunktus
1998 - 2005
BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
Tanársegéd
Publikációk / Publications
Oktatási / Education

Oktatási területek, lényeges tantárgyak:

 • 1995-1998: a doktorandusz képzés keretében elvégzett oktatási tevékenység (laboratóriumi gyakorlatok vezetése)
 • 1998-től az egyetemi tanársegédi munkakörnek megfelelő oktatási tevékenység (magyar és idegen nyelvű képzés, laboratóriumi gyakorlatok vezetése, részvétel a BME NTB Tsz. Ill. a BME VET NTB csoport tantárgyainak oktatásában)
 • 2003-tól előadója az alábbi tantárgyaknak: Mérnöki alapok II., Számítógépes tervezés, Minőségi energiaellátás, Spec. Lab. of High Voltage Engineering, Switching Processes
 • 2005-től részvétel a tanszék BSc és MSc tárgyainak kidolgozásában

 

Jelenleg oktatott tárgyak:

 • Számítógépes tervezés,
 • Áramütés elleni védelem,
 • VER villamos kapcsolókészülékei,
 • Készülékek és szigetelések,
 • Mérnöki alapok II.,
 • Villamos Energetika Laboratórium
 • Electric Switchgears (angol nyelvű képzés)

 

Egyéb lényeges oktatási tevékenység (jegyzetek, TDK, stb):

Témavezetés önálló laboros, diplomatervező, TDK-zó hallgatóknak

 

 

Témavezetés / Thesis consultant: 

Év / Year
2013
Tudományos tevékenység / Scientific activity

Kutatási projektek / Research projects: 

 

Részvétel kutatási projektekben az elmúlt tíz évben:

 • Komplex rendszer elektrosztatikus veszélyek kockázatbecslésére (OTKA kutatás, F 68756 sz. projekt, 2007-2010)

 • Alállomások túlfeszültség védelmi optimalizációja, koordinációja (BME EIT – E.ON, 2011)

 • Döntéstámogató rendszer kialakítása a katódos védelem környezet befolyásoló kérdéseihez a meglévő városi gázelosztó vezetékeken (BME EIT – E.ON, 2011)

 • Földáramok hatásának elemzése a közép- és kisfeszültségű kábelek élettartamára, üzembiztonságára. A katódvédelem okozta hatások vizsgálata. Mérési és védekezési módszerek fejlesztése (BME – E.ON, 2007-2009)

 

Egyéb K+F tevékenység

 • KK munkák a FURUKAWA Electric Institute of Technology Kft. és a Paksi Atomerőmű számára

 • Hallgatói kutatómunka vezetése a VISTEON Hungary részére.

Tisztségek, szakmai szervezetek / Titles, organization mamberships
Szervezet / OrganizationPozíció / Position
Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Tudományos Bizottság
Tiktár
Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Épületvillamossági és Biztonsági Szakosztály
Ipari elektrosztatika munkabizottság vezető
MSZT/MB 810 Háztartási villamos készülékek műszaki bizottság
Tag
Magyar Mérnökakadémia
Tag
European Working Party „Static electricity in the Process Indrustries”
EFCE Tag
ELECTROSTATICS 2013, Budapest, Nemzetközi konferencia
Tudományos Bizottság elnök, Szervezőbizottság tag
Díjak / Awards
Év / YearMegnevezés / AwardIntézmény / Institution
2001
Young Scientist Award
European Federation of Chemical Engineering, working Party „Static Electricity in Process Industry
2001
Best Presentation Award
Elektrosztatikai világkonferencia, Zakopane, Lengyelország
2001
MVM ösztöndíj
Magyar Villamos Művek Rt.
Nemzetközi kapcsolatok / International relationships

Hosszabb tanulmányutak, vendégoktatói és/vagy vendégkutatói meghívások

 • 1998. február 1. és márc. 31 között meghívott kutató a National Institute for Resources and Environment (NIRE) intézetben (Tsukuba, Japán).