Dr. Dán András

magyar
Személyes adatok / Personal details

Iroda: 

V1 épület 4. emelet 414.

Telefon: 

(+36 1) 463 3019
Beosztás / Title
 • Professzor emeritus
Szakterület / Field of Science

Szakterület / Field of science: 

 • Villamosenergia hálózat elektromágneses tranziensei
 • VER feszültség- meddőteljesítmény szabályozása, dinamikai viszonyai, és a kapcsolódó modellezési kérdések
 • Felharmonikus, aszimmetria, feszültségletörés, villogás (flicker) méréstechnikája, mérése, keletkezése, terjedése, csökkentése (passzív és aktív harmonikus szűrés)
 • VER jellemzőinek méréstechnikája és mérése (monitoring és állapotbecslés)
 • A piacnyitás hatása a VER üzemi viszonyaira
 • Villamosenergia minősége és elektromágneses összeférhetőség.
 • Villamos vasúti alállomások felharmonikus szűrése és meddőkompenzálása
 • Középfeszültségű hálózatok földzárlati viszonyai
 • Teljesítményelektronika alkalmazása a VER-ben (gyors zárlati áram korlátozás, szünetmentes energiaellátás, aktív szűrés, stb.)
 • Megújuló és elosztott energiaforrások, elosztott energiatárolók hálózati csatlakozási feltételei, hatásai

Szakmai eredmények / Scientific results: 

Lektori tevékenység:

A Magyar Szabványügyi Hivatal, később Testület felkérésére az EMC vezetett kisfrekvenciás zavarokkal foglalkozó szabványcsalád honosítási munkáinak lektori teendőit látta el.

Tanácsadói és szakértői tevékenység:

 • A Magyar Rézpiaci Központ szakértője 1995. óta
 • Budapesti Elektromos Művek Rt villamosenergia minőségi tanácsadója 1993. óta

Szakmai elismertség:

A kutatási eredmények alkalmazása révén számos ipartelepen a biztonságos üzemvitelt meghiúsító rossz villamosenergia minőséget sikerült megfelelő szintre javítani, így biztosítani a folyamatos, biztonságos üzemelési körülményeket. Több szolgálati szabadalma ipari alkalmazásra került, amit bizonyítanak szakmaspecifikus alkotásai. A hazai és nemzetközi tudományos életben a villamos energetika, ezen belül a villamosenergia-minőség elméleti és gyakorlati vonatkozásában egyaránt elismert szakembernek számít.

Tankönyv:

 • Dán András: Villamosenergia-minőség növelt rézkeresztmetszettel. Magyar Rézpiaci Központ kiadványa, 47 oldal. A kiadvány megjelent szlovák és cseh nyelven is. A lengyel kiadást megelőzően több recenzió készült róla. (Publikációs lista J3) 1999.
 • “Minőségbiztosítás a villamosenergia-iparban” társszerzők Czira Zs, Kisvölcsey J, Varjú Gy, Biber M, Budaházy É, Pleininger J, Vincze P. Megjelent 1997-ben, 188 oldal.
 • “Az egyenáramú energiaátvitel alapjai, különös tekintettel az egyenáramú betétek alkalmazására a magyar villamosenergia-rendszerben” Szerzők: dr Benkó B., dr Dán A., Feleki Z., Horváth I., Sulyok Z. Megjelent 1991-ben, 304 oldal (A Magyar Villamos Művek Tröszt megrendelésére, belső használatra)

Oktatási segédletek:

 • Villamosenergia gazdálkodás és minőség (20 oldal)
 • Hálózati áramellátás (40 oldal)
 • Ipartelepi hálózatok (50 oldal)
 • Szimuláció és tervezés (40 oldal)
Végzettségek / Diplomas
Év / YearVégzettség / EducationIntézmény / Institution
1983
Műszaki tudomány kandidátusa, okl.sz: 9703
BME Villamosmérnöki Kar
1997
Doktor (PhD)
BME Villamosmérnöki Kar
2005
MTA doktora
BME Villamosmérnöki Kar
2005
Habilitáció
BME Villamosmérnöki Kar
1966
Okl. villamosmérnök
BME Villamosmérnöki Kar
Nyelvek / Languages
Nyelv / LanguageOlvasás / ReadingÍrás / WrintigBeszéd / SpeakingMédia / Media
Angol
Felső / Advanced
Felső / Advanced
Felső / Advanced
Nem / No
Német
Közép / Intermediate
Közép / Intermediate
Közép / Intermediate
Igen / Yes
Orosz
Közép / Intermediate
Közép / Intermediate
Közép / Intermediate
Igen / Yes
Munkahelyek / Jobs
Munkavégzés ideje / Date of jobMunkahely / WorkplaceBeosztás / Function
1976 - 1987
BME-VIK Villamosművek Tanszék
Adjunktus
1968 - 1971
Hiradótechnikai Vállalat Erősáramú Labor
Fejlesztő mérnök
1966 - 1967
Nitrokémia Ipartelepek
Karbantartó mérnök
1987 - 2005
BME-VIK Villamosművek Tanszék / Villamos Energetika Tanszék
Docens
1967 - 1968
Ganz-MÁVAG Mozdonyfejlesztés
Részlettervező
2005
BME-VIK Villamos Energetika Tanszék
Egyetemi tanár
Publikációk / Publications
Oktatási / Education

Oktatási területek:

 • BME Villamosmérnöki és Informatika Karán a 4. és 5. évfolyamos nappali hallgatóknak előadások tartása, laboratóriumi mérések, önálló labor témák, diplomatervezés és doktorandusz vezetés
 • a nappali doktorandusz képzésben előadások tartása
 • a Mérnöktovábbképző Intézet kereteiben továbbképző tanfolyamon előadások tartása
 • külföldi hallgatók angol nyelvű oktatási programjában az MSC programban előadások tartása
 • külföldi hallgató PhD kurzus vezetése és előadás tartása angol nyelven

Továbbá diplomatervezési, önálló laboratóriumi és tudományos diákköri témákat nemcsak a hagyományos területeken, hanem kutatási részterületekre is kiad. Ezekre a témákra jelentkező hallgatók rendszeresen nyernek I-III. helyezéseket a MEE, MVMT, Minisztérium által kiírt diplomaterv pályázatokon, valamint a TDK, OTDK versenyeken. Az utóbbi öt évben három TDK és OTDK első helyezést és egy harmadik helyezést nyert hallgatója.

Új tantárgyak kezdeményezése:

 • Méréstechnika a villamosenergia-iparban
 • Szimuláció és tervezés a villamos energetikában
 • Hálózati áramellátás
 • Villamosenergia piac
 • Elektronikai alkalmazások
 • Továbbá az utóbbi három tárgy és a hozzájuk tartozó laboratóriumi mérések tematikájának kialakításában és előadásában tevékenyen részt vett és vesz

Témavezetés / Thesis consultant: 

Cím / TitleKépzés / EducationLetöltés / Download
Középfeszültségű hálózatok földzárlati hibahely meghatározása
Villamosmérnök, MSc
Nagyvasúti villamos vontatás hálózati visszahatás csökkentés számítógépes modellezése
Villamosmérnök, MSc
Feszültség minőség monitoring rendszer létesítési és megvalósítási feltételei
Villamosmérnök, MSc
A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. villamos vontatási áramellátásának vizsgálata, különös tekintettel a villamos energia minőségére
Villamosmérnök, MSc
Szélenergia rendszerek felépítése és alkalmazása
Villamosmérnök, MSc
Tudományos tevékenység / Scientific activity

Tudományos rendezvények / Scientific events: 

 • Felkért előadó, cikkíró
 • MEE “Kisfrekvenciás hálózati zavarok” MUBI vezető
 • Előadások tartása a MEE munkabizottságai felkérésére, valamint a Magyar Rézpiaci Központ rendezvényein a villamosenergia-minőség egyes kérdéseiről (folyamatos)
 • A MEE felkérésére előadás tartása Franciaországban a Magyar-Francia Elektrotechnikai Egyesületek konferenciáján “A villamosenergia-minőség méréstechnikája Magyarországon” címmel, 1997.
 • Előadás a Magyar Tudományos Akadémián a Geszti P. Ottó emlékülésen “Felharmonikus szűrés és meddőkompenzálás a MÁV alállomásain” címmel, 1986.
 • Az erősáramú mérnökképzés anyagi támogatására az MVM Rt, az áramszolgáltatók és az erőművek által létrehozott Energetikus Képzést Támogató Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke

Kutatási projektek / Research projects: 

Az utóbbi években elnyert kutatási pályázatok:

 • TéT RO-4/2002 Román- magyar együttműködési megállapodás az ICMET Craiova kutatóintézettel. Jelátalakítók és on-line monitoring rendszerek nagyfeszültségű mozgó berendezések
 • elmozdulásának mérésére. Témavezető. 2003-2005.
 • EU 6 “INDISCON” project (Integration of Dispersed Generation Sources into Electrical Networks and Distributed Control). A Workpackage 3 koordinátora. 2003-ban beadva.
 • EU 6 “EUCLIDES” (European Concepts of Large Innovative Distributed Energy Systems). Résztvevő. 2003-ban beadva.
 • OTKA T030007: A villamosenergia-minőség hatása az energia mérők pontosságára. 1999-2000. Témavezető.
 • OTKA: Villamosenergia minőség. 1995-1998. Témavezető.

Szakmaspecifikus alkotások:

 • Felharmonikus szűrőcsoport tervezés a BorsodChem új klór elektrolízis üzemében. 2004.
 • Hangfrekvenciás zárókör tervezés 10kV-os hálózatra csatlakozó fűtőerőmű generátora által okozott hangfrekvenciás jelszint csökkenés megakadályozására. 2004.
 • Plazmagenerátor tápegység tervezés, kivitelezés MTA Kémiai Kutató részére, 2003.
 • Félvezetős zárlati áram korlátozó a DUNAFERR 10 kV-os hálózatán, 2002. (Műszaki tervezés)
 • Oszlopra szerelhető kisfeszültségű tirisztoros gyorsmeddőkompenzátor az ELMŰ Rt részére 2001.
 • Flickerkompenzátor és harmonikus szűrés az OAM Kft 20 kV-os hálózatán, 1999. (Tervezés, kivitelezés, üzembehelyezés)
 • A TR-16-on alapuló automatikus rendszeres modemes lekérdezéses flicker és harmonikus mérés, monitoring tervezés és kivitelezés Chilében a Chilectra S.A. áramszolgáltató részére. 1998. Itt folyamatosan alkalmazzák az áram mérésen alapuló villogás (flicker) mérő algoritmust is
Tisztségek, szakmai szervezetek / Titles, organization mamberships
Tagság ideje / Date of membeshipSzervezet / OrganizationPozíció / Position
IEEE, IEEE PES
Senior member
1997 - 2001
Elektrotechnika
Folyóirat szerkesztőbizottsági tag
1988 - 1998
IEEE Harmonics W.G. Executive Committee
Szervezeti tagság
MTA Elektrotechnika Bizottság
Tag
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Szervezeti tagság
MTA köztestületi
Tag
Díjak / Awards
Év / YearMegnevezés / AwardIntézmény / Institution
1988
Kiváló feltaláló bronz fokozat
1989
Déri díj
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
2005
Déri díj
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
1975
Rektori nívódíj
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1978
Elektrotechnika nívódíj
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Nemzetközi kapcsolatok / International relationships

Hazai és nemzetközi tudományos konferencia részvétel, tisztségek, felkért előadás, tutorial:

A publikációs listában megadott konferenciák mindegyikén részt vett előadóként.

Az egyes konferenciákon az alább felsorolt tisztségei voltak:

 • 2004. Electric Power Quality and Supply Reliability, Haapsalu, Estonia, 2002. Szekció elnök, konferencia bizottsági tag (Conference Committee, Paper Revision Committee)
 • 2002. European EMTP-ATP Users Group Meeting, Sopron, 2002. Szekció elnök, Paper Revision Committee
 • 2002. Electric Power Quality and Supply Reliability, Haapsalu, Estonia, 2002. Szekció elnök, konferencia bizottsági tag (Conference Committee, Paper Revision Committee)
 • 2002. Postgraduate Conference on Electrical Power Systems, Budapest, 2002. Szekció elnök, konferencia bizottság, Paper Revision Committee, a kiadvány felelős szerkesztője.
 • 2001. International Conference on Intelligent System Application to Power Systems, Budapest, 2001. Konferencia bizottsági tag (Technical Program Committee, Paper Revision Committee)
 • 1999. Power Tech’99. Paper Revision Committee, Session Chairman
 • 1999. Electric Power Quality and Supply Reliability, Sagadi, Estonia, 1999. Szekció elnök, konferencia bizottsági tag (Conference Committee, Paper Revision Committee)
 • 1996. Electric Power Quality and Supply Reliability, Lohusalu, Estonia, 1996. Szekció elnök, konferencia bizottsági tag (Conference Committee)
 • 1996. PEMC’96 Budapest, Paper Revision Committee.
 • 1994. ICHPS Bologna, Italy. Szekció elnök, konferencia bizottsági tag (Executive Committee, Paper Revision Committee)
 • 1992. ICHPS Atlanta, USA. Szekció elnök, konferencia bizottsági tag (Executive Committee, Paper Revision Committee)
 • 1990. ICHPS Budapest. Konferencia elnök, szekció elnök, Paper Revision Committee
 • 1988. ICHPS Nashville, USA. Szekció elnök, konferencia bizottsági tag (Executive Committee, Paper Revision Committee)

Felkért előadások:
Dán, A.: State of the Art and Future Trends Concerning Harmonic Suppression Methods. Invited paper. Proceedings of the EECPS, Capri, Italy, F-1P.4, pp.1-7, 1989.

Tutorial:
Dán, A.: Tutorial on Solutions for up-to-date Power Quality Problems. 7th IASTED International Multi-Conference, Palm Sprins, California, USA, 2003, 92 pages.

Munkakapcsolat, vendégprofesszori meghívás külföldi tudományos és felsőoktatási intézményekkel

 • TéT RO-4/2002 Román- magyar együttműködési megállapodás az ICMET Craiova kutatóintézettel. Jelátalakítók és on-line monitoring rendszerek nagyfeszültségű mozgó berendezések elmozdulásának mérésére. 2003-2005.
 • Dán, A.: Tutorial on Solutions for up-to-date Power Quality Problems. 7th IASTED International Multi-Conference, Palm Sprins, California, USA, 2003, 92 pages.
 • Dán, A.: Mitigation of Power Quality Problems, Santiago PUC, Chile, 1997. Meghívott előadó
 • Dán, A.: Power Quality Measurement, Santiago PUC, Chile, 1995. Meghívott előadó
 • Dán, A.: Power System Harmonics, Santiago PUC, Chile, 193 oldalas jegyzettel. 1993. Meghívott előadó
 • Dán, A.: Noncharacteristic Harmonics, Power System Harmonics Chapter 8, Tutorial in frame of Continuous Engineering Education Organised by Staffordshire Technical University, 1991. Meghívott előadó

Fentieken túlmenően rendszeres műszaki-tudományos kapcsolatot tart fenn az alábbi külföldi felsőoktatási és kutatási intézményekkel:

 • Georgia Tech Atlanta, prof. A. P. Meliopoulos
 • COST 243 (Villamos rendszerek és készülékek elektromágneses kompatibilitása)
 • Univ.at Urbana Illionis, prof. G. Gross
 • Ilmenau T. U., prof. D. Stade
 • T. U. Ostrava, prof. P. Santarius
 • T. U. Tallinn, prof. J. Jarvik
 • P. U. C. Chile, prof. S. Rios Marcuello
 • T. U. Szentpétervár, prof. Kucsumov
 • T. U. Graz, prof. M. Sakulin
 • STRI Sweden, Dr F. Sollerkvist

Továbbá állandó tagja a német nyelvű, kétévenként összehívott Internationaler Workshop Oberschwingungen und Flicker rendezvényeknek. Felkérték a 2003. évi tanácskozás megrendezésére.