Választható tárgyak

Energetikai aktualitások

magyar

Energetika a mindennapokban

magyar

Villamos vontatás táplálási rendszerei

magyar

A jövő energetikája - víziók és valóság

magyar

Nagyvárosok és haditechnika - kritikus infrastruktúrák energiaellátása

Tantárgyfelelős oktató:

Dr. Hartmann Bálint, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék, V1 épület 415,

Oktatók:

Farkas Csaba, egyetemi tanársegéd, Villamos Energetika Tanszék, V1 épület 405, farkas.csaba@vet.bme.hu

Dr. Hartmann Bálint, egyetemi adjunktus, Villamos Energetika Tanszék, V1 épület 415,

hartmann.balint@vet.bme.hu

Dr. Vokony István, egyetemi adjunktus, Villamos Energetika Tanszék, V1 épület 415, vokony.istvan@vet.bme.hu

Előadások:

Csütörtök 12:15 – 13:45 (QBF11)

Követelmények:

A szorgalmi időszakban
A kontakt órák legalább 70%-án való részvétel
Két zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

A tantárgy jegyzete elérhető a honlapon

magyar

Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek

Tapasztalat szerint sok hallgatót elriasztanak az olyan szakmai feladatok, amelyek több-kevesebb számítógép programozást igényelnek – legyen szó akár önálló laboratórium, akár TDK munka, akár szakdolgozat ill. diplomaterv készítés során felmerülő feladatokról – mert ezek egy része az alapképzésben megismert programnyelvek segítségével csak nagy (és felesleges) idő- és munkaráfordítással oldható meg.

magyar

Villamosság élettani hatásai

magyar

Energiatárolók

magyar

Budapesti erőművek

magyar

Villamos autók

magyar