MSc

Smart grid technológiák és alkalmazások

A tantárgy célja a hallgatókat megismertetni a smart grid fogalomkörébe tartozó technológiákkal és alkalmazásokkal mind elméleti, mind gyakorlati szempontból.

magyar

Power System Laboratory 2

Meghatározás nélküli

Villamosenergia-rendszerek laboratórium 2

Meghatározás nélküli

E-mobilitás laboratórium

magyar

Villamosenergia-rendszer üzeme és irányítása

A villamosenergia-rendszer kialakításának, működésének és irányításának megértéséhez szükséges rendszerszemlélet elsajátítása, a kapcsolódó fizikai jelenségek és folyamatok elméleti hátterének megértése, a folyamatok befolyásolására alkalmas eszközök megismerése, az ismeretek alkalmazása a számítógéppel támogatott tervezésben, irányításban és a biztonságos üzemeltetésben.

magyar

Elosztott energiatermelés

magyar

Épületvillamosság laboratórium

magyar

Villamosenergia-rendszerek laboratórium 2

A laboratórium célja a szakirány tantárgyaihoz kapcsolódva a tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, labormérések és szimulációk keretében.

magyar

Korszerű villamos gépek és hajtások

magyar

Villamosenergia-rendszerek laboratórium 1

A laboratórium célja a szakirány tantárgyaihoz kapcsolódva a tananyag elmélyítése, gyakorlati vonatkozásainak bemutatása, labormérések és szimulációk keretében.

magyar