Környezetmérnöki képzés

Levegőtisztaság-védelem

magyar

A jövő energetikája - víziók és valóság

magyar

Diplomatervezés

A diplomaterv-készítéssel kapcsolatos teendőket a BME-VIK Diplomaterv portál szabályzata foglalja össze. A diplomaterv-témát a konzulenssel történt egyeztetés után a konzulens írja ki, minden szükséges adatlap (diplomaterv sablon, nyilatkozatok, záróvizsga-adatlap, stb.) elérhető belépés után a portálon.

magyar

Önálló laboratórium

magyar

Villamos rendszerek környezeti hatásai

magyar

Zaj-rezgés és elektromos mágneses védelem

magyar

Programozás

magyar

Mérnöki alapok II.

magyar