Energetikai mérnök

Villamosenergia-rendszerek üzeme és vizsgálata

A tárgy célja az energetikai mérnök hallgatók villamosenergia-rendszerhez kötődő ismereteinek bővítése, a már megszerzett ismeretek elmélyítése. A hallgatók megismerkednek a villamosenergia-rendszerek felépítésével, a hálózatszámításhoz szükséges villamosenergia-rendszer elem-modellekkel, ill.
magyar

Smart grid technológiák és alkalmazások

A tantárgy célja a hallgatókat megismertetni a smart grid fogalomkörébe tartozó technológiákkal és alkalmazásokkal mind elméleti, mind gyakorlati szempontból.

magyar

Energetikai aktualitások

magyar

Energetika a mindennapokban

magyar

Villamos vontatás táplálási rendszerei

magyar

A jövő energetikája - víziók és valóság

magyar

Szakdolgozat-készítés

A szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos teendőket a BME-VIK Diplomaterv portál szabályzata foglalja össze. A szakdolgozat-témát a konzulenssel történt egyeztetés után a konzulens írja ki, minden szükséges adatlap (szakdolgozat sablon, nyilatkozatok, záróvizsga-adatlap, stb.) elérhető belépés után a portálon.

A hatályos szakdolgozat-, záróvizsga- és oklevélszabályzat elérhető a BME-VIK honlapján.

magyar

Önálló laboratórium

magyar

Diagnosztika és monitoring

magyar

Méréstechnika és jelfeldolgozás

magyar