Villamos Művek és Környezet Csoport

Villamos Művek és Környezet Csoport

Meghatározás nélküli

Villamosenergia-rendszerek üzeme és vizsgálata

A tárgy célja az energetikai mérnök hallgatók villamosenergia-rendszerhez kötődő ismereteinek bővítése, a már megszerzett ismeretek elmélyítése. A hallgatók megismerkednek a villamosenergia-rendszerek felépítésével, a hálózatszámításhoz szükséges villamosenergia-rendszer elem-modellekkel, ill.
magyar

Smart grid technológiák és alkalmazások

A tantárgy célja a hallgatókat megismertetni a smart grid fogalomkörébe tartozó technológiákkal és alkalmazásokkal mind elméleti, mind gyakorlati szempontból.

magyar

Energetikai aktualitások

magyar

Energetika a mindennapokban

magyar

Sayed Mohamed Said Mohamed

  • Doktorandusz
Meghatározás nélküli
  • Oktatók és tudományos munkatársak

Születési idő: 

1983/12/27

Power System Laboratory 2

Meghatározás nélküli

Villamosenergia-rendszerek laboratórium 2

Meghatározás nélküli

Villamosenergia-rendszer üzeme és irányítása

A villamosenergia-rendszer kialakításának, működésének és irányításának megértéséhez szükséges rendszerszemlélet elsajátítása, a kapcsolódó fizikai jelenségek és folyamatok elméleti hátterének megértése, a folyamatok befolyásolására alkalmas eszközök megismerése, az ismeretek alkalmazása a számítógéppel támogatott tervezésben, irányításban és a biztonságos üzemeltetésben.

magyar

Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése

Az ágazati tárgy azon hallgatók érdeklődésére épít, akik az intelligens elosztóhálózatok üzemeltetésével, a közcélú hálózatok tervezésével, a megújuló energiaforrások hálózati integrációjával, az energiatermelés-elosztás-felhasználás értéklánc műszaki, szabályozási- és döntéstámogató rendszereivel kapcsolatos ismereteket kívánnak szerezni.
A tantárgy célja a jövő intelligens villamosenergia elosztó hálózatának (smart grid) tervezésével, üzemeltetésével, védelmi, beavatkozó és üzemirányítási rendszereivel, a hagyományos és megújuló energiákkal kapcsolatos tervezési- és vizsgálati módszerek bemutatása, valamint a tervezéshez nélkülözhetetlen rendszerszemlélet kialakítása. A tárgy betekintést ad a smart hálózatok, az okos mérés, az elektromobilitás és az elosztott energiatárolás aktuális kérdéseibe. Törekszik a komplex energetikai technológiákhoz kapcsolódó fizikai folyamatok elméleti hátterének megismertetésére, az ismeretek alkalmazására a számítógéppel támogatott tervezésben, valamint a hatékony és biztonságos üzemeltetésben. Bemutatja az állandósult rendszerállapotok és átmeneti folyamatok vizsgálatára alkalmas számítógépi szimulációs technikákat, a modern szoftver eszközök által nyújtott szolgáltatásokat, számítási modelleket és paraméterezési megoldásokat.

magyar

Villamos vontatás táplálási rendszerei

magyar