Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport

Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport (NF)

Meghatározás nélküli

Szabó Dávid

  • Doktorandusz
magyar
  • PhD hallgatók

Levegőtisztaság-védelem

magyar

Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése

magyar

Szigetelési rendszerek laboratórium

magyar

Villamos berendezések és szigetelések

magyar

Épületvillamosság laboratórium

magyar

Elektrotechnika

magyar

Fenntartható energetika villamos rendszerei

magyar

Diplomatervezés

A diplomaterv-készítéssel kapcsolatos teendőket a BME-VIK Diplomaterv portál szabályzata foglalja össze. A diplomaterv-témát a konzulenssel történt egyeztetés után a konzulens írja ki, minden szükséges adatlap (diplomaterv sablon, nyilatkozatok, záróvizsga-adatlap, stb.) elérhető belépés után a portálon.

magyar

Szakdolgozat-készítés

A szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos teendőket a BME-VIK Diplomaterv portál szabályzata foglalja össze. A szakdolgozat-témát a konzulenssel történt egyeztetés után a konzulens írja ki, minden szükséges adatlap (szakdolgozat sablon, nyilatkozatok, záróvizsga-adatlap, stb.) elérhető belépés után a portálon.

A hatályos szakdolgozat-, záróvizsga- és oklevélszabályzat elérhető a BME-VIK honlapján.

magyar