Villamosenergia-rendszerek - MSc főspecializáció - Villamosmérnök szak

magyar

A villamosenergia-ipar az elkövetkező évtized(ek) egyik fő húzóágazata.
Hazánkban a villamos energetika prioritásai címszavakban: megújulók, rendszerirányítás, hálózatfejlesztés, tárolás, villamosenergia-piac, intelligens hálózatok, keresletoldali menedzsment, energia-hatékonyság, intelligens mérés, veszteségek csökkentése.
A főspecializáció azon hallgatók érdeklődésére épít, akik az intelligens elosztó és átviteli hálózatok, a megújuló energiatermelő rendszerek integrációjával, az energiapiacok működésével, a műszaki, szabályozási és döntéstámogató rendszerekkel kapcsolatos ismereteket kívánnak szerezni.
A főspecializáció céljai az alábbiak:
- A villamosenergia-rendszerek tervezésével, üzemeltetésével, védelmi és irányítási rendszereivel, a hagyományos és megújuló energiákkal kapcsolatos technológiák és vizsgálati módszerek ismeretanyagának elsajátítása.
- A villamosenergia-technológia trendek megértéséhez nélkülözhetetlen rendszerszemlélet elsajátítása.
- Betekintés a smart hálózatok, az okos mérés, az elektromobilitás és az elosztott energiatárolás aktuális kérdéseibe.
- Az energetikai technológiákhoz kapcsolódó fizikai folyamatok elméleti hátterének megértése, az ismeretek alkalmazása a számítógéppel támogatott tervezésben, valamint a hatékony és biztonságos üzemeltetésben.
_______________________________________________________________________________________________
Úgy gondoltuk, hogy a hallgatók orientációját nagymértékben segítheti, ha vonzó példákat látnak, ha bepillantást nyerhetnek a hasonló végzettségű szakemberek karrierjének alakulásába, valamint megismerhetik az ipar meghatározó személyiségeinek véleményét arról, hogyan fog alakulni a villamos energetika jövője, és ebben milyen feladatok, kihívások és lehetőségek várják a fiatal mérnököket.
Ezért megkértünk több hazai szakembert, hogy egy kis bemutatkozás után röviden foglalja össze, hogy
- melyek voltak szakmai karriere legkimagaslóbb állomásai
- szűk szakmai területén milyen napi feladatok merülnek fel, ill. melyek a legérdekesebb vonásai, szépségei
- mi a véleménye a Műegyetemen folyó villamos energetikus képzésről (ill. hogyan emlékszik vissza az itt töltött évekre)
- milyen kihívásokat lát saját szűkebben értelmezett szakterületén és általában a villamos energetika területén a következő évtizedekben
- milyen tanácsokat tudna adni érdeklődő/szakirányválasztó hallgatók számára.
A személyes véleményeket ld. a csatolt file-ok között.
Videointerjúk is készültek, ezek itt találhatók:
http://www.youtube.com/user/BMEVET?feature=watch

Kép: 

Smart Grid