Témalaboratórium

magyar
Részletek

Tantárgy

Hírek

A témalaborokat (a későbbi félévek önálló laborjaihoz hasonlóan) az ágazatokhoz tartozó tanszékcsoportok külön szervezik. Törekszünk a tanszéki egységes elvárásokra, de elsőkörben mindenki a saját ágazatának témalabor felelősét keresse kérdéseivel:

- Smart Grid ágazat: Dr. Farkas Csaba, farkas.csaba@vet.bme.hu

- Villamos gépek és hajtások ágazat. Dr. Számel László, szamel.laszlo@vet.bme.hu

- Villamos szigetelési rendszerek: Cselkó Richárd, cselko.richard@vet.bme.hu.

 

SMART GRID ÁGAZAT:

A témalabor tantárgy során a hallgatók 2-4 fős csoportokban dolgoznak egy-egy közös témán, egy konzulens vezetésével. Az órarendben kéthetente 4 órás időtartam van fenntartva a tárgy számára, ennek kihasználása téma/konzulensfüggő. A félév végi számonkérést  a felsőbb évesek Önálló laboratórium beszámolójával együtt szervezzük, ekkor a csoport tagjai egy 15-20 perces előadásban mutatják be féléves munkájukat. További követelmény még egy 15-20 oldalas dokumentáció elkészítése. Mind az előadásban, mind a dokumentációban egyértelműen el kell különölnie az egyes hallgatók munkájának. A beszámolóra, illetve a dokumentáció beadására vonatkozó tudnivalókat (határidők, beadás formája) az Önálló laboratórium című tárgy oldalán olvassa el.

Az első alkalommal (2019. szeptember 11. 8:30, V1 421) minden, a Smart Grid ágazatra jelentkező hallgatónak közös tájékoztatót tartunk a témalabor adminisztráció kérdéseiről, a témaválasztásról, a követelményekről, de ezen felül szóba kerülnek majd olyan témák is, melyekkel az értékes, önálló munkavégzéshez próbáljuk hozzásegíteni a hallgatókat (hogyan érdemes irodalmat kutatni, hogyan kell a beszámolót felépíteni, stb...).

A témaválasztás határideje a második oktatási hét vége, 2019. szeptember 22. (vasárnap), 23:59. A témaválasztás módja: doodle választással az alábbi linken. Ha nem akarja, hogy választását mások megváltoztassák, jelentkezzen be doodle oldalon.

JELENTKEZÉS ITT: https://doodle.com/poll/ayp4rfpgizzbai9w

A témaválasztás két szakaszból áll:

- első szakasz (második oktatási hét szerda 23:59-ig): minden hallgató tetszőlegesen választ a témák közül egyet-egyet. Amennyiben egy téma megtelik, arra több jelentkezés nem fogadható el, ezek a témák az első jelentkezési szakasz lezárulta után indulnak.

- második szakasz (második oktatási hét vasárnap 23:59-ig): a jelentkezések alapján véglegesítjük az ágazaton induló témákat. (Gyakorlatilag 0-1 fős témák bezárásra kerülnek.) Azon hallgatók, akik az első szakaszban nem jelentkeztek, vagy olyan témára jelentkeztek, ami nem indul, a jelentkezés második szakaszában választhatnak végleges témát.

A témák indításakor a konzulens emailben keresi fel a hallgatók a további tudnivalókról.

 

A VM csoportban indított témákat az alábbi táblázat foglalja össze. A „Tananyagok” fülön minden témáról talál egy 1-2-3 oldalas összefoglalót. Ez a tartalom eduID-s belépést követően válik láthatóvá.

Cím Konzulensek
A hazai kisfeszültségű hálózat és a háztartási méretű kiserőművek hatása Csatár János
A másnapi áramtőzsdén zajló kereskedelem vizsgálata Sleisz Ádám
Villamosenergia-kereskedelem: e-autózás és okos települések Dr. Divényi Dániel
Hálózati áramlások és kapacitások számítása Sőrés Péter,
Dr. Divényi Dániel
Árnyékolási mátrixok készítése Olaszi Bálint
Harmonikus analízis Farkas Csaba,
Kiss József

 

Házi feladat beküldése: