Fenntartható villamos energetika specializáció - BSc képzés - Villamosmérnök szak

magyar

A specializáció célja a villamos energetika területén belül elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek oktatása az üzemszerű villamosenergia-átvitel és -elosztás, a villamosenergia-hálózatok kialakítása, működtetése és rendellenes állapotai témakörökben; a villamos gépekkel és hajtásokkal, a villamosgépes-rendszerekkel kapcsolatos átfogó szakmai és gyakorlati ismeretek, alkalmazott számítási módszerek oktatása; a villamosenergia-hálózatokban alkalmazott kis- és nagyfeszültségű kapcsolókészülékek szerkezetének és működési alapjainak, a kapcsolókészülékek és a hálózatok között fellépő kölcsönhatások elméletének és gyakorlati vonatkozásainak megismertetése.
Az elméleti és gyakorlati ismeretek szélesítése az érdeklődési körnek megfelelően választott szakterületeken.
A szakirány a Tanszék alkalmazásorientált oktatási és kutatási tevékenységére támaszkodva lehetőséget teremt a kapcsolatos energetikai technológiák és vizsgálati módszerek modern ismeretanyagának elsajátítására, és alapot nyújt a további mérnöki tudás megszerzéséhez.

Elhelyezkedési lehetőségek:
ABB Csoport, ASTRON Informatikai Kft, BKV ZRt., DKV Rt., E.ON Hungária, ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport, Energiakereskedők, ERBE Energetika Kft., Erőművek, ETV-ERŐTERV ZRt., Ganz Skoda ZRt, GE Hungary ZRt., GTV ZRt., Gysev ZRt., H-Tec Kft., IMI Elektromos Gépeket Gyártó Kft., Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, Magyar Villamos Művek Zrt., MÁV ZRt.. MAVIR ZRt., MVMI Informatika Zrt., ODD Informatikai Kft., OVIT ZRt., PD-TEAM Mérnöki Iroda Kft., Prolan Irányítástechnikai Zrt., Protecta Elektronikai Kft., Robert Bosch Kft., Siemens ZRt., VISTEON Hungary Kft.

Ágazatok:
Smart grid
Villamos gépek és hajtások
Villamos szigetelési rendszerek