Dr. Dán András kapta idén a MEE Elektrotechnikai Nagydíját

Az Elektrotechnikai Nagydíjat a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) évenként olyan tagjának adományozza aki az Egyesületi életben tevékenyen közreműködik vagy korábban hosszabb időn keresztül közreműködött és az erősáramú elektrotechnika területén nagy jelentőségű eredményeket ért el, így:
- Nagy horderejű tudományos jellegű illetőleg műszaki, kutatási vagy fejlesztési eredményt, ill. azok továbbfejlesztését
- A nevelés - oktatás területén elért eredményekkel vagy ilyen eredmények sikeres gyakorlati alkalmazásában vagy továbbfejlesztésében
- Az ipari termelés és szolgáltatás műszaki színvonalát, minőségét jelentősen növelő új módszerek, gyártmányok bevezetésében: a termelés és szolgáltatás kiemelkedő szervezésében, irányításában.
- Egy alkotó munkával teli életpálya
Idén a MEE legmagasabb elismerését Dr. Dán András professor emeritus, a VET VM csoportban működő Smart Grid műhely alapítója kapta.
http://www.mee.hu/cikk/4231