Önálló laboratórium

magyar
Részletek

Tantárgy

Hírek

Meghirdetett témák:

Az önálló laboratóriumi témák alkalmasak TDK dolgozatra, szakdolgozatként és diplomatervként folytathatók, és alapját képezhetik a doktori kutatásnak. A meghirdetett témák ezen az oldalon találhatók.

Ezeken túl minden csoport esetében van lehetőség saját téma választására, ebben esetben az Önálló labor felelősét kell felkeresni.

Témaválasztás:

A témaválasztás időszaka szorgalmi időszak első két hete. Ezalatt a hallgatók egyeztetnek az érdeklődésük szerint kiválasztott témák konzulenseivel. Sok esetben lehet az egyes témákat a hallgatók érdeklődésének megfelelően pontosítani.

A konzultációk után a témák véglegesítése online történik: itt.

Ennek határideje a második oktatási hét vége, legkésőbb vasárnap 23:59-ig! A minőségi munka érdekében célszerű a témaválasztást minél hamarabb megtenni, hogy az érdemi munkába még a félév könnyebb szakaszában bele lehessen kezdeni. Az online jelentkezés indokolt esetben az önlab felelősöket felkeresve módosítható. Határidőn túli jelentkezést az értékelésnél figyelembe vesszük!

Követelmények:

Villamos Művek és Környezet Csoport témái esetén:
A félévközi rendszeres munkát és előrehaladást a konzulens követi és veszi figyelembe az értékeléskor. A félévközi munka értékelése nem elhanyagolható hányadot képez a végső jegyben, érdemes a munkát értékelő szempontrendszert (ld. Tananyagoknál) tanulmányozni.
Ezen túl három "beadandó" feladat kapcsolódik az Önálló laboratóriumi munkához, melyeket az alább részletezünk. Az alábbiakat figyelmesen olvassa el, a beküldött anyagokat nagyon sokszor formai hiba miatt kell visszaküldeni, ami egy kis odafigyeléssel elkerülhető. Mindhárom anyaghoz a Tananyag fülön található VM sablont kell használni.
 
a) A kiírt és elvégzett munkáról szóló rövid (max. egy oldalas) összefoglaló. Ennek célja a téma vázlatos összefoglalása és ismertetése, mely szükséges a beszámoló megszervezéséhez. Ez, mint absztrakt, fog megjelenni a beszámoló programfüzetében. Címe akár el is térhet a felvett téma címétől.
Beadás módja: emailben a vm.onlab@vet.bme.hu címre, a levél tárgyában feltüntetve a hallgató neptun kódja és a tárgy neve (BSc Önlab, Energ Önlab, MSc Önlab1, MSc Önlab2, DT1). A fájl .docx formátumban legyen mellékelve, neve vezeteknev_keresztnev_abstract_targy.docx (kisbetűk, ékezet nélkül), ahol a targy helyett értelemszerűen bsc, msc1, msc2 vagy dt1 szerepel. A levél törzsében esetleg feltüntethető a beszámoló (ld. c) pont) beosztásával kapcsolatos kérés, de ezt csak kellően indokolt esetben tudjuk figyelembe venni.
Határidő: a 13. hét vasárnap 23.59.
 
b) Az elvégzett feladatokat és eredményeket részletesen tárgyaló 15-20 (de 25 oldalnál csak indokolt esetben több) oldalas dokumentáció, mely alapján a többi oktató számára is értékelhetővé válik a hallgató munkája. A dokumentáció megírásához célszerű előre megnézni az értékelési szempontokat. A dokumentációt egy (a konzulenssel nem azonos) oktató bírálja a Tananyagok között megtalálható értékelő ív szerint. A TVSZ 38. fejezete alapján a plágiumgyanús munkák azonnali elégtelen eredményt vonnak maguk után.
Beadás módja az egyoldalas összefoglalóval hasonló módon emailben, csak abstract helyett full fájlnévvel. Részleteket lásd az a) pontnál. A dokumentációt nem kell kinyomtatni.
Határidő: a 14. hét vasárnap 23.59.
 
Késedelmes leadás: különeljárási díj és egy jegy levonás ellenében a pótlási hét végéig (tehát akár a beszámoló után is).
 
c) A féléves munkát összefoglaló 10 perces előadás, melyet a 15. (pótlási) héten, pénteken szervezett beszámolón kell megtartani. A beszámoló program az egyoldalas összefoglalók alapján a 14. héten készül el, ezután kikerül a hirdetőtáblára, s alább a letölthető anyagok közé. A beszámoló nem pótolható. A beszámolón bizottság értékeli a munkáját, a Tananyagok között megtalálható értékelő ív szerint.
 

2020 őszén a beszámolók TEAMS felületen lesznek megtartva!

 
 
Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport témái esetén:

A félévközi munkát a konzulens irányításával, ugyanakkor minél nagyobb önállóságra törekedve kell végezni. Javasolt a munkát folyamatosan dokumentálni, ezzel megkönnyítve a félév végi beszámoló elkészítését, amit a konzulensnek kell leadni a szorgalmi időszak végén.

A 14. hét végéig az nf.onlab@vet.bme.hu címre el kell küldeni a féléves munka összefoglalóját a "Tananyag" menüpontban letölthető formátumban. !!! 2020 tavaszi félévben a covid helyzet miatt, tekintettel a megnövekedett számú beadandó feladatra és az online megtartott beszámolókra, nem kérjük az absztrakt elkészítését !!!

Az elvégzett munkáról 10 perces beszámolót kell tartani a pótlási héten.

Házi feladat beküldése: 

Hozzászólások